กายอานา, บรูไนดารุสซาลาม, ѹѹشШӪҵԤس! EDIT ʴҶҴ͡ѹɹ
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

ȡЧҹͧҡ, ѹԴ, ԷԹ

2016: ѹҡŷС˻ЪҪҵ, UNESCO, WHO, UNEP... 㹪ǧ 2 ͹ҧ˹ѹ
วันมะเร็งโลก*วันพฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันระหว่างประเทศกับหญิงที่อวัยวะเพศฉ*วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์, 2016
view more
ѹԷš*วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันโลกของความยุติธรรมทางสังคม*วันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันภาษาแม่*วันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันสตรีสากล*วันอังคาร 8 มีนาคม, 2016
view more
ҧѹͧҽ*วันอาทิตย์ 20 มีนาคม, 2016
view more
มีนาคมวิษุวัตวันอาทิตย์ 20 มีนาคม, 2016
view more
α วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันระหว่างประเทศเพื่อการขจัดการเลือก*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันโลกบทกวี*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
ѹǹԹš*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันน้ำโลก*วันอังคาร 22 มีนาคม, 2016
view more
วันอุตุนิยมวิทยาโลก*วันพุธ 23 มีนาคม, 2016
view more
วันวัณโรคโลก*วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม, 2016
view more
วันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิในการความจ*วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม, 2016
view more
วันสากลแห่งความทรงจำของผู้ประสบภัยจา*วันศุกร์ 25 มีนาคม, 2016
view more
World TB Day*วันศุกร์ 25 มีนาคม, 2016
view more

วันมะเร็งโลก -
วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


วันระหว่างประเทศกับหญิงที่อวัยวะเพศฉ -
วันพุธ 6 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


ѹԷš -
วันพุธ 13 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


วันโลกของความยุติธรรมทางสังคม -
วันพุธ 20 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


วันภาษาแม่ -
วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/


วันสตรีสากล -
วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


ҧѹͧҽ -
วันอังคาร 20 มีนาคม, 2018

: Http://www.francophonie.org/


มีนาคมวิษุวัต -
วันอังคาร 20 มีนาคม, 2018

:


α -
วันพุธ 21 มีนาคม, 2018

:


วันระหว่างประเทศเพื่อการขจัดการเลือก -
วันพุธ 21 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


วันโลกบทกวี -
วันพุธ 21 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


ѹǹԹš -
วันพุธ 21 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


วันน้ำโลก -
วันพฤหัสบดี 22 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


วันอุตุนิยมวิทยาโลก -
วันศุกร์ 23 มีนาคม, 2018

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


วันวัณโรคโลก -
วันเสาร์ 24 มีนาคม, 2018

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


วันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิในการความจ -
วันเสาร์ 24 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


วันสากลแห่งความทรงจำของผู้ประสบภัยจา -
วันอาทิตย์ 25 มีนาคม, 2018

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/


World TB Day -
วันอาทิตย์ 25 มีนาคม, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html