มอนเตเนโกร, แคเมอรูน, ѹѹشШӪҵԤس! EDIT ʴҶҴ͡ѹɹ
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

ȡЧҹͧҡ, ѹԴ, ԷԹ

2016: ѹҡŷС˻ЪҪҵ, UNESCO, WHO, UNEP... 㹪ǧ 2 ͹ҧ˹ѹ
วันมะเร็งโลก*วันพฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันระหว่างประเทศกับหญิงที่อวัยวะเพศฉ*วันเสาร์ 6 กุมภาพันธ์, 2016
view more
ѹԷš*วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันโลกของความยุติธรรมทางสังคม*วันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันภาษาแม่*วันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์, 2016
view more
วันสตรีสากล*วันอังคาร 8 มีนาคม, 2016
view more
ҧѹͧҽ*วันอาทิตย์ 20 มีนาคม, 2016
view more
มีนาคมวิษุวัตวันอาทิตย์ 20 มีนาคม, 2016
view more
α วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันระหว่างประเทศเพื่อการขจัดการเลือก*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันโลกบทกวี*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
ѹǹԹš*วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2016
view more
วันน้ำโลก*วันอังคาร 22 มีนาคม, 2016
view more
วันอุตุนิยมวิทยาโลก*วันพุธ 23 มีนาคม, 2016
view more
วันวัณโรคโลก*วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม, 2016
view more
วันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิในการความจ*วันพฤหัสบดี 24 มีนาคม, 2016
view more
วันสากลแห่งความทรงจำของผู้ประสบภัยจา*วันศุกร์ 25 มีนาคม, 2016
view more
World TB Day*วันศุกร์ 25 มีนาคม, 2016
view more
โลกวันให้ความรู้ออทิสติก*วันเสาร์ 2 เมษายน, 2016
view more
วันอนามัยโลก*วันพฤหัสบดี 7 เมษายน, 2016
view more
Record Store Day*วันจันทร์ 18 เมษายน, 2016
view more
วันคุ้มครองโลก*วันศุกร์ 22 เมษายน, 2016
view more
š˹ѧԢԷѹ*วันเสาร์ 23 เมษายน, 2016
view more
วันมาลาเรียโลก*วันจันทร์ 25 เมษายน, 2016
view more
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก*วันอังคาร 26 เมษายน, 2016
view more
วันโลกเพื่อความปลอดภัยและอนามัยในการ*วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2016
view more
World Immunization Week*วันเสาร์ 30 เมษายน, 2016
view more
วันสากลแห่งครอบครัว*วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม, 2016
view more
วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี*วันอังคาร 31 พฤษภาคม, 2016
view more
วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มีวันอังคาร 31 พฤษภาคม, 2016
view more
วันเด็ก*วันพุธ 1 มิถุนายน, 2016
view more
วันโลกต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก*วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน, 2016
view more
โลกวันรับบริจาคโลหิต*วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2016
view more
International Yoga Dayวันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2016
view more
World Hepatitis Day*วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2016
view more

วันมะเร็งโลก -
วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html


วันระหว่างประเทศกับหญิงที่อวัยวะเพศฉ -
วันพุธ 6 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html


ѹԷš -
วันพุธ 13 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/


วันโลกของความยุติธรรมทางสังคม -
วันพุธ 20 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/


วันภาษาแม่ -
วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์, 2019

: Http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/


วันสตรีสากล -
วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/womensday/


ҧѹͧҽ -
วันพุธ 20 มีนาคม, 2019

: Http://www.francophonie.org/


มีนาคมวิษุวัต -
วันพุธ 20 มีนาคม, 2019

:


α -
วันพุธ 21 มีนาคม, 2018

:


วันระหว่างประเทศเพื่อการขจัดการเลือก -
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/


วันโลกบทกวี -
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/poetryday/


ѹǹԹš -
วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/downsyndromeday/


วันน้ำโลก -
วันศุกร์ 22 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/waterday/


วันอุตุนิยมวิทยาโลก -
วันเสาร์ 23 มีนาคม, 2019

: Http://www.wmo.int/worldmetday/


วันวัณโรคโลก -
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2019

: Http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/


วันระหว่างประเทศเพื่อสิทธิในการความจ -
วันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/righttotruthday/


วันสากลแห่งความทรงจำของผู้ประสบภัยจา -
วันจันทร์ 25 มีนาคม, 2019

: Http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/


World TB Day -
วันอาทิตย์ 25 มีนาคม, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


โลกวันให้ความรู้ออทิสติก -
วันอังคาร 2 เมษายน, 2019

: Http://www.un.org/en/events/autismday/


วันอนามัยโลก -
วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2019

: Http://www.who.int/world-health-day/en/


Record Store Day -
วันพฤหัสบดี 18 เมษายน, 2019

: Http://www.recordstoreday.com/


วันคุ้มครองโลก -
วันจันทร์ 22 เมษายน, 2019

: Http://ww2.earthday.net/


š˹ѧԢԷѹ -
วันอังคาร 23 เมษายน, 2019

: Http://www.un.org/en/events/bookday/


วันมาลาเรียโลก -
วันพฤหัสบดี 25 เมษายน, 2019

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html


วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก -
วันศุกร์ 26 เมษายน, 2019

: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


วันโลกเพื่อความปลอดภัยและอนามัยในการ -
วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2019

: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/


World Immunization Week -
วันจันทร์ 30 เมษายน, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


วันสากลแห่งครอบครัว -
วันพุธ 15 พฤษภาคม, 2019

: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx


วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี -
วันพฤหัสบดี 31 พฤษภาคม, 2018

: Http://www.who.int


วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี -
วันพฤหัสบดี 31 พฤษภาคม, 2018

:


วันเด็ก -
วันศุกร์ 1 มิถุนายน, 2018

: The International Children's Day (ICD) is celebrated in numerous countries on June 1 each year.The ICD had its origin in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva. Wikipedia


วันโลกต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก -
วันอังคาร 12 มิถุนายน, 2018

: Http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/lang--en/index.htm


โลกวันรับบริจาคโลหิต -
วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน, 2018

: Http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html


International Yoga Day -
วันพุธ 20 มิถุนายน, 2018

:


World Hepatitis Day -
วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม, 2018

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html