เซเนกัล, ѹѹشШӪҵԤس! EDIT ʴҶҴ͡ѹɹ
ͺȹš! 䫵ͧ www.school-holidays.net ʴѹشѡ͹Ҥͧš
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

ȡЧҹͧҡ, ѹԴ, ԷԹ

2020: ѹҡŷС˻ЪҪҵ, UNESCO, WHO, UNEP... 㹪ǧ 2 ͹ҧ˹ѹ
โลกวันให้ความรู้ออทิสติก*วันพฤหัสบดี 2 เมษายน, 2020
view more
วันอนามัยโลก*วันอังคาร 7 เมษายน, 2020
view more
Record Store Day*วันเสาร์ 18 เมษายน, 2020
view more
วันคุ้มครองโลก*วันพุธ 22 เมษายน, 2020
view more
š˹ѧԢԷѹ*วันพฤหัสบดี 23 เมษายน, 2020
view more
วันมาลาเรียโลก*วันเสาร์ 25 เมษายน, 2020
view more
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก*วันอาทิตย์ 26 เมษายน, 2020
view more
World Immunization Week*วันจันทร์ 27 เมษายน, 2020
view more
วันโลกเพื่อความปลอดภัยและอนามัยในการ*วันอังคาร 28 เมษายน, 2020
view more
วันสากลแห่งครอบครัว*วันศุกร์ 15 พฤษภาคม, 2020
view more
วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี*วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม, 2020
view more
วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มีวันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม, 2020
view more
วันเด็ก*วันจันทร์ 1 มิถุนายน, 2020
view more
วันโลกต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก*วันศุกร์ 12 มิถุนายน, 2020
view more
โลกวันรับบริจาคโลหิต*วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน, 2020
view more
International Yoga Dayวันเสาร์ 20 มิถุนายน, 2020
view more
World Hepatitis Day*วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม, 2020
view more

โลกวันให้ความรู้ออทิสติก -
วันศุกร์ 2 เมษายน, 2021

: Http://www.un.org/en/events/autismday/


วันอนามัยโลก -
วันอังคาร 7 เมษายน, 2020

: Http://www.who.int/world-health-day/en/


Record Store Day -
วันเสาร์ 18 เมษายน, 2020

: Http://www.recordstoreday.com/


วันคุ้มครองโลก -
วันพุธ 22 เมษายน, 2020

: Http://ww2.earthday.net/


š˹ѧԢԷѹ -
วันพฤหัสบดี 23 เมษายน, 2020

: Http://www.un.org/en/events/bookday/


วันมาลาเรียโลก -
วันเสาร์ 25 เมษายน, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html


วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก -
วันอาทิตย์ 26 เมษายน, 2020

: Http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/


World Immunization Week -
วันจันทร์ 27 เมษายน, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html


วันโลกเพื่อความปลอดภัยและอนามัยในการ -
วันอังคาร 28 เมษายน, 2020

: Http://www.un.org/en/events/safeworkday/


วันสากลแห่งครอบครัว -
วันศุกร์ 15 พฤษภาคม, 2020

: Http://social.un.org/index/Family/InternationalObservances/InternationalDayofFamilies.aspx


วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี -
วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม, 2020

: Http://www.who.int


วันงดสูบบุหรี่โลกไม่มี -
วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม, 2020

:


วันเด็ก -
วันจันทร์ 1 มิถุนายน, 2020

: The International Children's Day (ICD) is celebrated in numerous countries on June 1 each year.The ICD had its origin in the World Conference for the Wellbeing of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva. Wikipedia


วันโลกต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก -
วันศุกร์ 12 มิถุนายน, 2020

: Http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/lang--en/index.htm


โลกวันรับบริจาคโลหิต -
วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน, 2020

: Http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2013/en/index.html


International Yoga Day -
วันเสาร์ 20 มิถุนายน, 2020

:


World Hepatitis Day -
วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม, 2020

: Http://www.who.int/mediacentre/events/official_days/en/index.html