วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023มึว๖ภหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023มึว๖ภหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023แอชเวนซ์เดย์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพรหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023ฮอลิเดย์จารีตประเพณีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023วันนักบุญเซนต์โยเซฟหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023ผบ ฟไผมภว ณฏหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023วันพิธีถือศีลจุ่ม/วันประกาศเสรีภาพหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023ผบธ๑ฟไภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023วันศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023ศักดิ์สิทธิ์เสาร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023ฮอลิเดย์จารีตประเพณีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023ราชการลูกจ้างมีวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023นักบุญคริสเตียนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023นักบุญเซนต์จอร์จหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023ฟนผ๖ฝยรตภฯหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023วันเสาร์ก่อนคริสตชนหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023วิทซันเดย์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023วิท มันเดย์ของชาวคริสต์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023วันเซนต์ปีเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more

มึว๖ภ

-
วันศุกร์ 6 มกราคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The term comes from ancient Greek and means appearance . Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มึว๖ภ

-
วันจันทร์ 9 มกราคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The term comes from ancient Greek and means appearance . Celebrated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 21 มกราคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Saint Meinrad in Einsiedeln only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Saint Agatha of Sicily

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Carnival

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Until 14:00

แอชเวนซ์เดย์

-
วันพุธ 22 กุมภาพันธ์, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian observance to begin the 40 day season of Lent. Ashes are marked on worshippers as a sign of penitence.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Only in the city of Basel. Please check with www.fasnachts-comite.ch (in German) for a list of numerous festivities. It all begins with what is known as the Morgestraich. At exactly 4 a.m., all the lights in the city center go off. Out of the pitch darkness, the sound of drums and piccolos waft through the cold night air. Closer and closer it comes, and a faint light glows in the distance. Suddenly, there they are, coming from all directions, the musicians and marchers of the city’s Fasnacht cliques. Each wears a masks. Some have small lamps on their heads. They carry painted lanterns that mock things that happend during the past year.

แห่งชาติโปรเตสแตนต์และวันคริสตจักรพร

-
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันพุธ 15 มีนาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Mid-Lent

วันนักบุญเซนต์โยเซฟ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบ ฟไผมภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 19 มีนาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Only in Luzern, Uri, Schwyz, Nidwalden, Ticino and Wallis

วันพิธีถือศีลจุ่ม/วันประกาศเสรีภาพ

-
วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Spiritual/Shouter Baptist Liberation Day is an annual public holiday celebrated in Trinidad and Tobago on 30 March. The holiday commemorates the repeal on 30 March 1951 of the 1917 Shouter Prohibition Ordinance that prohibited the activities of the Shouter or Spiritual Baptist faith. Trinidad and Tobago is the only country in the world that celebrates a public holiday for the Spiritual Baptist faith. [Wikipedia]

ผบธ๑ฟไภฯ

-
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Maundy Thursday: Commemorates the Last Supper when Jesus instituted the Holy Eucharist (Lord's Supper).

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : in Jammu province only

วันศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Good Friday observed by the Catholic community

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Good Friday

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 7 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

ศักดิ์สิทธิ์เสาร์

-
วันเสาร์ 8 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

อีสเตอร์

-
วันอาทิตย์ 9 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

ฮอลิเดย์จารีตประเพณี

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter Monday In Edinburg only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Easter

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 10 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 เมษายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : St George's Day

นักบุญคริสเตียน

-
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian saint, and the patron saint of Linz

นักบุญเซนต์จอร์จ

-
วันเสาร์ 6 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not observed by Muslim communities

ฟนผ๖ฝยรตภฯ

-
วันพฤหัสบดี 18 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Forty days after Easter, always on a Thursday. After his resurrection, Jesus appeared before his disciples and gathered them to tell them to baptize and spread the good word. He then ascended to heaven on a cloud.

นักบุญเซนต์มาเรีย-เด ลา เมอร์จาริกแสวงบ

-
วันพุธ 24 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : in southern France, near Montpellier

วันเสาร์ก่อนคริสตชน

-
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :

วันสมโภชพระจิตเจ้าของศาสนาคริสต์

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

วิทซันเดย์

-
วันอาทิตย์ 28 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Not a paid holiday

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi

วันนักบุญเซนต์จอห์น เดอะ แบพติสท์ (เฉพาะฟลอเรนซ์, ตูริน, และจีนัว)

-
วันเสาร์ 24 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู [Wikipedia]

วันเซนต์ปีเตอร์

-
วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน, 2023
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก :