วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : วันสำคัญทางศาสนา

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022การเฉลิมฉลองวีรบุรุษศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 9 มกราคม, 2022วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 12 มกราคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 13 มกราคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022เทศกาลโบกิศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 15 มกราคม, 2022เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 15 มกราคม, 2022เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 16 มกราคม, 2022เทศกาลฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 16 มกราคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 17 มกราคม, 2022การเฉลิมฉลองชาคัมบารีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 18 มกราคม, 2022เทศกาลไทยพูสาม คาวาดีของชาวฮินดูเชื้อศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 18 มกราคม, 2022เทศกาลไทยพูสาม คาวาดีของชาวฮินดูเชื้อสายทมิฬศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 มกราคม, 2022เฉลิมฉลองศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 31 มกราคม, 2022ฉันดำฉันพีพีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 16 กุมภาพันธ์, 2022ฉลองคุรุ Ravidasศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 กุมภาพันธ์, 2022ครบรอบปีฉัตรปาตีศิวชีมหาราชศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022มหาชีวาราตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022วันปีใหม่ทิเบตศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022ปีใหม่สไตล์บาหลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 4 มีนาคม, 2022วันปีใหม่ทิเบตศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 4 มีนาคม, 2022เทศกาลเฉลิมฉลองการมาเยือนของฤดูใบไม้ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022Holika Dahanศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022โดลยาตราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022โดลา เพอร์นิมาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022Doljatraศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022โฮลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022ยาซังศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022เทศกาลแห่งสี (วันที่สอง)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022เทศกาลแห่งสี (วันที่สอง)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022โฮลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022รามานวนีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022รามานวนีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022เดอะสุพรีมวิชูบีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022ไวซะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022เทศกาลชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022ช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริงของแคว้นอัศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022เทศกาลชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022วันปีใหม่กัมพูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 20 เมษายน, 2022บาฮูเมลาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 21 เมษายน, 2022ซาติ สดานี ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 21 เมษายน, 2022ชนเผ่าในงานเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022ครบรอบปีที่ชูราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ภะสะวะ ชยันติศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022ผฎฐก ลบฝลภฯศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022ลังศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022ซานต์กาเตสดาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022เทศกาลรถศึกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022กัง (ราถ ยาตรา)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022วันภาษาคาซีกษัตริย์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันบรรพชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

การเฉลิมฉลองวีรบุรุษ

-
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Mannam celebration: Mannathu Padmanabhan (January 2, 1878 - February 25, 1970) was a social reformer and a freedom fighter from the State of Kerala, India. He is recognised as the founder of the Nair Service Society, which claims to represent the Nair community that constitutes almost 14.5% of the population of the state. Padmanabhan is considered as a visionary reformer who organised the Nair community under the NSS [Wikipedia]

วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิ

-
วันอาทิตย์ 9 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : (22 December 1666 - 7 October 1708) is the tenth of eleven Sikh gurus. Born in Patna, Bihar in India, he was also a warrior, poet and philosopher. He succeeded his father Guru Tegh Bahadur as the leader of Sikhs at a young age of nine. He contributed much to Sikhism; notable was his contribution to the continual formalisation of the faith which the first Sikh Guru Nanak Dev had founded, as a religion, in the 15th century. Wikipedia

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพุธ 12 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vivekananda, Swami (1863-1902) the patriot-saint of modern India. The spiritual transformation of Narendranath at the hands of Sri Ramakrishna began in 1882 and was completed with his realisation of the oneness of all existence in 1886.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 13 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Lohri: This agricultural winter festival is celebrated throughout Punjab and in parts of Haryana, Himachal Pradesh, Delhi and Jammu. Jammu only Wikipedia

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The symbol is the movement from one place to another which leads to meeting someone or something. The sun leaves its present constellation to get into Sakranti .

เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The symbol is the movement from one place to another which leads to meeting someone or something. The sun leaves its present constellation to get into Sakranti .

เทศกาลโบกิ

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The day preceding Makara Sankranti. This is when people discard old and derelict things and concentrate on new things causing change or transformation. At dawn people light a bonfire with logs of wood, other solid-fuels and wooden furniture at home that are no longer useful. The disposal of derelict things is where all old habits, the vices, attachment to relations and materials things are sacrificed in the sacrificial fire of the knowledge of Rudra, known as the Rudra Gita Gyan Yagya. It represents realization, transformation and purification of the soul by imbibing and inculcating divine virtues. Telangana 2021 calendar confirmed

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : One of the religious festival of Nepali community. The day is auspicious for holy bathing since it is considered that all the sins or diseases of body will be removed by the blessing of Sun God.

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 14 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Magh Sankrati

เทศกามักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา - ปอนกัล

-
วันเสาร์ 15 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

เทศกาลมาคาร์ สันกรานติ/ปองกัล/มักห์ บิหุ/ทูสุ บูชา

-
วันเสาร์ 15 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the harvest, which is observed for three days: Bhogi Pongal, Surya Pongal and Mattu Pongal. A colourful and traditional festival with many a ceremony devoted to various deities and cattle races.

เทศกาลฮินดู

-
วันอาทิตย์ 16 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The day after Makara Sankranti is celebrated as Kanuma. The origin of Kanuma in Andhra Pradesh is same as that of Govardhan Puja in other states. It is believed that Lord Krishna lifted the Govardhan Hills on the auspicious day of Kanuma to protect the people of Gokulam. The rituals of Kanuma Panduga are similar to that of Mattu Pongal in Tamil Nadu. The bulls and cows are decorated and worshipped on Kanuma as the day of Kanuma is dedicated for live-stock worship. [drikpanchang.com]

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 16 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Also called Thai Pongal (Tamil: தைப்பொங்கல்): a harvest festival celebrated by Tamils Unusually for South Indian Hindu festivals, Thai Pongal is timed by an astronomical event - the winter solstice. Pongal is traditionally dedicated to the Sun God Surya and marks the beginning of the northward journey of the Sun from its southernmost-limit, a movement traditionally referred to as uttarayana.[Wikipedia]

การเฉลิมฉลองชาคัมบารี

-
วันจันทร์ 17 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ชาคัมบารีเป็นชาติปารวาตี ชื่อของเธอหมายถึง ผู้ที่หล่อเลี้ยงมนุษยชาติด้วยผักและผลไม้ กล่าวกันว่าในตอนท้ายของความอดอยากที่ยั่งยืนร้อยปีปารามาชาคติสูงสุดที่เกิดมาเป็นชาตักชิชาคําบารีและให้อาหารแก่ผู้หิวโหย ชาคัมบารีเทวีเป็นรูปแบบที่สามของพระมารดาดังที่ปรากฏในส่วน มูรติราหัสยม ของ เทวีมหาธรรม หรือที่นิยมมากที่สุดคือ ศรีศรีดุรกาศัพพะชาติ/ศรีศรีจันดี

เทศกาลไทยพูสาม คาวาดีของชาวฮินดูเชื้อ

-
วันอังคาร 18 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Tamil celebration. Marks the end of a 10-day fasting period during which people go to the local temple and get themselves pierced with various needles attached to various object.

เทศกาลไทยพูสาม คาวาดีของชาวฮินดูเชื้อสายทมิฬ

-
วันอังคาร 18 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Tamil celebration. Marks the end of a 10-day fasting period during which people go to the local temple and get themselves pierced with various needles attached to various object.

เฉลิมฉลอง

-
วันอังคาร 25 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Bathouism is the ethnic religion of the Bodo people or Kachari people. The name Bathou in Bodo means five principles. The five principles are: bar (air), orr (fire), ha (earth), dwi (water) and okhrang (ether). The chief deity, called Bathoubwrai (bwarai: the Elder )—omnipresent, omniscient and omnipotent—is said to have created the five principles. Though there are other minor gods and goddesses, Bathoubwrai is considered the Supreme God. Bathoubwrai is unseen. The second most important deity is Mainao, the consort of Bathoubwrai, who is considered as the protector of the rice fields . [Wikipedia]

ฉันดำฉันพีพี

-
วันจันทร์ 31 มกราคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrated by the Ahom people in memory of the departed. It is the manifestation of the concept of ancestor worship that the Ahoms share with other peoples originating from the Tai-Shan stock. It is a festival to show respect to the departed ancestors and remember their contribution to society. [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 5 กุมภาพันธ์, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Basant Panchami

ฉลองคุรุ Ravidas

-
วันพุธ 16 กุมภาพันธ์, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Guru or Bhagat Ravidas (also Raidas) was a north Indian Sant mystic of the bhakti movement who was active in the 15th century CE. Venerated in northern India and in the Indian state of Maharashtra, he is the Satguru of the Ravidasi sect and one of the fifteen Bhagats of the Sikhs. His devotional songs and verses made a lasting impact upon the bhakti movement.

ครบรอบปีฉัตรปาตีศิวชีมหาราช

-
วันเสาร์ 19 กุมภาพันธ์, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Shivaji was born in February 19, and passed away on April 3, 1680. Shivaji Maharaj is instrumental in carving Maharastra from alien powers, especially the Mughals. He united the Maratha chiefs of Mayal, Konkan and Desh regions for a stronger Maratha nation.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Maha Shivaratri Hindu community

มหาชีวาราตรี

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The festival is principally celebrated by offerings of Bael (Bilva) leaves to the Lord Shiva, all day fasting and an all night long vigil. Per scriptural and discipleship traditions, the penances are performed in order to gain boons in the practice of Yoga and meditation (Wikipedia)

มหาชีวาราตรี

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A Hindu festival in honor of Lord Shiva and his marriage to Goddess Parvati. Ceremonies involving prayers and hymns take place mostly at night.

วันปีใหม่ทิเบต

-
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ปีใหม่สไตล์บาหลี

-
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The main purpose of the Nyepi Day ceremonies is to pray to the God (Hyang Widhi Wasa), wish that HE clean the outside universe (bhuwana agung) as well as the universe within men (bhuwana alit). Paid holiday when falling on Saturday or Sunday In Bali, no Internet, no flights, no tourist attractions based on the Saka calendar (Balinese calender): One year has 12 sasih (Balinese month). Each sasih consists of 35 days which cover the full moon (Purnama) and one dark moon (Tilem).

วันปีใหม่ทิเบต

-
วันศุกร์ 4 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เทศกาลเฉลิมฉลองการมาเยือนของฤดูใบไม้

-
วันศุกร์ 4 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Takes place after completion of the most arduous task of Jhum operation i.e., jungle-clearing (clearing of the remnants of burning). It is a spring festival celebrated with great fervour and gaiety. Chapchar Kut is estimated to have started in 1450-1700 A.D. in a village called Suaipui.

Holika Dahan

-
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Also Kamudu pyre is celebrated by burning Holika, an asura. For many traditions in Hinduism, Holi celebrates the killing of Holika in order to save Prahlad, a devotee of God Vishnu and thus Holi gets its name. In olden days, people used to contribute a piece of wood or two for the Holika bonfire, and this represents Holika being consumed by the fire in which she tried to kill her nephew Prahlad. A similar holiday is Holi where people get to gather and often repair broken relationships. [Wikipedia]

โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดรา

-
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The religious meaning of this celebration is the burning of any perversion. It marks the victory of good over evil

โดลยาตรา

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

โดลา เพอร์นิมา

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

Doljatra

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The religious meaning of this celebration is the burning of any perversion. It marks the victory of good over evil.

โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดรา

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

โฮลี

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ความหมายทางศาสนาของการเฉลิมฉลองนี้คือการเผาความวิปริตใด ๆ มันเป็นชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้าย

โฮลิ / โฮลิกา / เมดิน โพยา/เทศกาลโดรา

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The first day is observed in the mountain regions, the second day is observed in the lowlands

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Holi / Holika / Medin Poya/Dola Purnima Hindu community

ยาซัง

-
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Yaosang is an indigenous tradition of the Meitei people. It is considered the most important festival in Manipur. Like Holi, the Hindu Meitei of Manipur play with colours during this festival. [wikipedia]

เทศกาลแห่งสี (วันที่สอง)

-
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เทศกาลแห่งสี (วันที่สอง)

-
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu spring festival dedicated to the god of pleasure. It is observed in a colorful and boisterous manner. People shower each other with colored water and smear red and green powder on each other,

โฮลี

-
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ความหมายทางศาสนาของการเฉลิมฉลองนี้คือการเผาความวิปริตใด ๆ มันเป็นชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้าย

รามานวนี

-
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrates the birth of Lord Rama to King Dasharatha and Queen Kausalya of Ayodhya.

รามานวนี

-
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Festivities take place in the Rama temples. recitation of the Ramayana (Perayana), which can last up to 9 days. Classical music and sacred chants.

เดอะสุพรีมวิชูบี

-
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The traditional new year day festival of Buddhists and Hindus in Odisha, India. The festival date is set with the solar cycle of the lunisolar calendar, as the first day of the traditional solar month of Mesha. This is identical to the purnimanta system of lunar month Baisakh (on Indian national system, it is the 24th day of Chaitra).

ไวซะ

-
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

เทศกาลไวสะกีของศาสนาซิกซ์

-
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ช่วงเทศกาลแห่งความรื่นเริงของแคว้นอั

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : This is the beginning of the agricultural season.Bihu is celebrated by the all parts of Assam and all cast and religion.Directly we can say that Bihu is secular festival which brings the humanity,peace and brotherhood among the various cast and religion.

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : At the end of the harvest season. Lasts 3 consecutive work days during which Cambodians douse each other liberally with water, clean and decorate their houses, and make offerings at the local temple. City streets are decorated and brightly lit in the evenings. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันปีใหม่กัมพูชา

-
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : At the end of the harvest season. Lasts 3 consecutive work days during which Cambodians douse each other liberally with water, clean and decorate their houses, and make offerings at the local temple. City streets are decorated and brightly lit in the evenings. not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

บาฮูเมลา

-
วันพุธ 20 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในป้อมบาฮูในจัมมู งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานสนุกสนานและสนุกสนานพร้อมไฟตกแต่งสถานที่ทั้งหมดเพิ่มความสว่างให้บรรยากาศทั้งหมด หนึ่งสามารถเป็นสักขีพยานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของผู้คนในจัมมูจากวิธีที่พวกเขาแต่งตัวเพื่อเต้นรําพื้นบ้านกับอาหารอร่อยในปัจจุบันตลอดเทศกาลนี้ ในจัมมูเท่านั้น [holidify.com]

ซาติ สดานี ดีวาส

-
วันพฤหัสบดี 21 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชินีองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชูเทีย เธอเป็นลูกสาวของ Chutia King Dharmadhwajpal หรือที่รู้จักกันในชื่อ Dhirnarayan เกิดที่ซาดิยะ เธอแต่งงานกับนิติพาลหรือนิไท ในปี 1524 เนื่องจากความเป็นผู้นําที่อ่อนแอของ Nityapal Ahoms ได้เปรียบและโจมตีอาณาจักรในรัฐที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาเอาชนะซาดิยาและฆ่า Nityapal.By โจมตีอาณาจักรชูเทียที่เต็มไปด้วยการแก้แค้นของพวกเขาเพราะไท - ahoms king syutupha ถูกฆ่าโดยกษัตริย์ชูเตีย sanghadhwazpal ในแม่น้ําโซฟรายโดยสมรู้ร่วมคิด ดังนั้น Sadhani ที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับ Ahoms ถูกขอให้แต่งงานกับ Sadiyakhowa Gohain ผู้ว่าการอาฮอมของซาดิยา ซาดานีต้องการความตายเพื่อความไม่สุจริตและเสียสละชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดจากด้านบนของเนินเขาจันทรากิริใกล้กับซาดิยาในปี 1524 [Wikipedia]

ชนเผ่าในงานเทศกาล

-
วันพฤหัสบดี 21 เมษายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A tribal festival celebrated in a traditional way by the people of Tripura. It is celebrated throughout the state with a lot of pomp and gaiety. The children and youth play drums, sing and dance in front of the Lord Garia, the deity of livestock and wealth to please him.

ฮินดูเทศกาล

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Birth anniversary of sixth incarnation of Lord Vishnu

ครบรอบปีที่ชูรา

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The sixth avatar of Vishnu, descendant of Brahma and pupil of Shiva. He is son of Renuka and the saptarishi Jamadagni. He lived during the last Treta Yuga, and is one of the seven immortals of Hinduism, or Chiranjivi. He received an axe after undertaking terrible penance to please Shiva, who in turn taught him the martial arts. [Wikipedia]

ฮินดูเทศกาล

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Birth anniversary of sixth incarnation of Lord Vishnu

ภะสะวะ ชยันติ

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Guru Basavanna (also known as Guru Basavanna or Basaveshwara (1134–1196)) was a philosopher and a social reformer. He fought against the caste system and rituals in Hinduism. He is also called Vishwa Guru and Bhakti-Bhandari. His teachings and preachings go beyond all boundaries and are universal and eternal. He was a great humanitarian. Guru Basavanna advocated a new way of life wherein the divine experience was the center of life giving equal opportunity to all aspirants regardless of the gender, caste, and social status. The cornerstone behind his movement was the firm belief in a universal concept of God. Guru Basavanna has a proponent of monotheistic concept of formless God.[1] [2] Wikipedia

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vesak: Magha Puja or Sangha celebration. This day falls on the full moon of the third month. It commemorates the main event in Buddha's life, after His first retreated from the rain (Vassa). The anniversary of Buddah's birthday in the Mahayana tradition; the commemoration of Buddah's birth, enlightenment, and death, celebrated on the day of the full moon of the 6th month in the Theravada tradition.

วันวิสาข์ - พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน - วิสาขบูชา

-
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ผฎฐก ลบฝลภฯ

-
วันจันทร์ 16 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebration of the ancient Gurus, in particular Sage Ved Vyas. A Guru is seen as a remover of darkness, a teacher. The date is the full moon of the month Asadha.

ลัง

-
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A fasting day observed by married Hindu women of Nepal and the Indian states of Bihar, Uttar Pradesh and Odisha[1]on the Amavasya, the no moon day in month of Jyeshtha. It is also known as Sabitri Uwaans in Western Odisha region. [Wikipedia]

ซานต์กาเตสดาส

-
วันอังคาร 14 มิถุนายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Saint Kabir Das reached the abode of God in Maghar close to Gorakhpur in 1518. However, immediate dispute began regarding the way in which his final rites must be performed. It is believed that both Hindus and Muslims claimed the body to perform the funeral rites. To their utter surprise, Kabir Das stood up and asked them to lift his body and view beneath. Lying there was nothing but a beautiful array of flowers. Devotees and his followers were speechless with Hindus along with some flowers leaving to Varanasi and the rest of the flowers taken by Muslims to Maghar. [festivalsofindia]

เทศกาลรถศึก

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Ratha Yatra, Rathajatra or Chariot festival is any public procession in a chariot. The term particularly refers to the annual Rathayatra in Odisha, Jharkhand, West Bengal and other East Indian states, particularly the Odia festival that involve a public procession with a chariot with deities Jagannath (Vishnu avatar), Balabhadra (his brother), Subhadra (his sister) and Sudarshana Chakra (his weapon) on a ratha, a wooden deula-shaped chariot. It attracts over a million Hindu pilgrims who join the procession each year. [Wikipedia]

กัง (ราถ ยาตรา)

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันภาษาคาซีกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Irot Sing, also known as U Tirot Sing, was one of the chiefs of the Khasi people in the early 18th century. He drew his lineage from the Syiemlieh clan.He was Syiem (chief)of Nongkhlaw, part of the Khasi Hills. His title was Syiem — a constitutional head sharing corporate authority with his Council, generally representatives of leading clans within his territory. Tirot Sing fought against British attempts to take over control of the Khasi Hills [Wikipedia]

ฮินดูเทศกาล

-
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Goddess Mahakali is worshiped. Bonalu is an annual festival of Telangana celebrated in Twin Cities Hyderabad, Secunderabad and other parts of Telangana, India. It is celebrated in the month of Ashada Masam, in July/August. Special poojas are performed for Yellamma on the first and last day of the festival. The festival is also considered a thanksgiving to the Goddess for fulfillment of vows.

วันบรรพชน

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Bali Pratipadā is the fourth day of Deepavali (Diwali), the Hindu festival of lights. It is celebrated in honour of the notional return of the (Daitya)-king Bali to earth. [Wikipedia]