วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : วันสำคัญทางศาสนา

ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022เทศกาลรถศึกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022กัง (ราถ ยาตรา)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022วันภาษาคาซีกษัตริย์ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022วันบรรพชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ชวาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022Swing Festivalศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม, 2022วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022เทศกาลของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022วันของฮีโร่ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 7 กันยายน, 2022โอนัมศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022เทศกาลฮินดูที่สามศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022Indra Jatra (Kathmandu only)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022เทศกาลดอกไม้ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022เทศกาลฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022กาท้าสธาพานาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022เทพธิดาของสตรีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022มหานวมีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022มหานวมี/บูชาพระแม่กาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022มหานวมี/บูชาพระแม่กาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022บูชาพระลักษมีเทวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022เทศกาลดาเชนศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022พระแม่อุมาเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022คุดาราศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022บูชาพระลักษมีเทวีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022ครบรอบปีที่ฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022นรกภูมิ Chaturdashiศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022ดีฟาวาลีศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022ชัยชนะของกฤษณะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022วิศวาคามศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022ชัยชนะของกฤษณะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022ต.ค.ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022ชัยชนะของกฤษณะศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022ภยยาธูจศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักกศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022เทศกาลชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022การเฉลิมฉลองของชาวฮินดูศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022วันสารทรปาเทลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022ฮาซาศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022การเฉลิมฉลองของกวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022การเฉลิมฉลองของกวี*ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022ลาชิต ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022อาสม ดีวาสศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022ฮินดูเทศกาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022นูปิ ลาลศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิศาสนาพุทธ - พระนารายณ์
view more

เทศกาลรถศึก

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Ratha Yatra, Rathajatra or Chariot festival is any public procession in a chariot. The term particularly refers to the annual Rathayatra in Odisha, Jharkhand, West Bengal and other East Indian states, particularly the Odia festival that involve a public procession with a chariot with deities Jagannath (Vishnu avatar), Balabhadra (his brother), Subhadra (his sister) and Sudarshana Chakra (his weapon) on a ratha, a wooden deula-shaped chariot. It attracts over a million Hindu pilgrims who join the procession each year. [Wikipedia]

กัง (ราถ ยาตรา)

-
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันภาษาคาซีกษัตริย์

-
วันอาทิตย์ 17 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Irot Sing, also known as U Tirot Sing, was one of the chiefs of the Khasi people in the early 18th century. He drew his lineage from the Syiemlieh clan.He was Syiem (chief)of Nongkhlaw, part of the Khasi Hills. His title was Syiem — a constitutional head sharing corporate authority with his Council, generally representatives of leading clans within his territory. Tirot Sing fought against British attempts to take over control of the Khasi Hills [Wikipedia]

ฮินดูเทศกาล

-
วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Goddess Mahakali is worshiped. Bonalu is an annual festival of Telangana celebrated in Twin Cities Hyderabad, Secunderabad and other parts of Telangana, India. It is celebrated in the month of Ashada Masam, in July/August. Special poojas are performed for Yellamma on the first and last day of the festival. The festival is also considered a thanksgiving to the Goddess for fulfillment of vows.

วันบรรพชน

-
วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Bali Pratipadā is the fourth day of Deepavali (Diwali), the Hindu festival of lights. It is celebrated in honour of the notional return of the (Daitya)-king Bali to earth. [Wikipedia]

ปีใหม่ชวา

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Sasi Sura
13% ของประชากรมีต้นกำเนิดจากชวา

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

เทศกาลรักชา แบนฮาน / นิกินิ โพยา เทศกาลจา

-
วันพฤหัสบดี 11 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The annual festival of Raksha Bandhan, which is meant to commemorate the abiding ties between siblings of opposite sex, usually takes place in late August, and is marked by a very simple ceremony in which a woman ties a rakhi — which may be a colorful thread, a simple bracelet, or a decorative string — around the wrist of her brother(s). The word raksha signifies protection, and bandhan is an association signifying an enduring sort of bond; and so, when a woman ties a rakhi around the waist of her brother, she signifies her loving attachment to him. He, likewise, recognizes the special bonds between them, and by extending his wrist forward, he in fact extends the hand of his protection over her.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Raksha Bandhan

Swing Festival

-
วันศุกร์ 12 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Jhulan Purnima: All devotees wait patiently in a queue to swing Their Lordships. The swing (jhulana) beautified with splendid flower decorations, colorful beads, etc. A special flower rope is used to pull the swing. An arotik is performed after Sri Sri Radha Madhava are seated on the swing, and devotees bring a variety of bhoga to please Their Lordships. Kirtana and bhajans go on for almost two hours, and many visitors join in to pull Their Lordship's swing.

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Krishna (literally black , dark , dark-blue ) is a Hindu deity, regarded as an avatar of Vishnu and in some traditions considered the Supreme Being. Krishna is often depicted as an infant or young boy playing a flute as in the Bhagavata Purana or as a youthful prince giving direction and guidance as in the Bhagavad Gita. The stories of Krishna appear across a broad spectrum of Hindu philosophical and theological traditions.They portray him in various perspectives: a god-child, a prankster, a model lover, a divine hero and the Supreme Being.

วันประสูติพระกฤษณะ (จมัสตามี)

-
วันศุกร์ 19 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Hindu celebration of the birthday of Sri Krishna, an incarnation of Lord Krishna. Sweets, fruits and milk products are available in abundance. Sri or Shree: A prefix denoting auspiciousness

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 29 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24hour fast starts. observed by women only

เทศกาลของชาวฮินดู

-
วันอังคาร 30 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Teej, Hartalika. On this day Goddess Parvati is worshipped. Women, married and unmarried, mainly of Khas ethnicity, assemble at one place, in their finest attire and start dancing and singing devotional songs. Amidst all this, the grand feast takes place. The jollity often goes on till midnight, after which the 24 hour fast starts.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ

-
วันพุธ 31 สิงหาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : During ten days, Hindus must prepare the celebration at home: their house must be cleaned up and purified, in particular at the place where the Ganesh statue wil be put. Those who participate in the procession, end and highlight of this celebration, also prepare their costume. Various religious ceremonies are celebrated. On the tenth day, the celebration culminates. Streets of main cities, especially Mumba๏ (Bombay) are the field of extraordinary popular demonstrations. In this day, giant elephant idols are preceded by dancers and musicians.

เฉลิมฉลองวันเนิดพระพิฆเนศ (วันที่สอง) - นวกไฮ

-
วันพฤหัสบดี 1 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันของฮีโร่

-
วันอังคาร 6 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : 15th–16th century Assamese polymath: a saint-scholar, poet, playwright, social-religious reformer and a figure of importance in the cultural and religious history of Assam

โอนัม

-
วันพุธ 7 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เฉลิมฉลองโดยชุมชนมาลายาลี

เทศกาลฮินดูที่สาม

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chodhi: On the third day of Onam celebrations, the pookalam starts growing in its size by adding new layers or designs with at least 4 to 5 different flowers. The day also marks the start of shopping activities. Onam is associated with gifting new clothes, hence from this day onwards people start buying new clothes and jewellery. [Wikipedia]

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Onam falls, on the 12th day of the waxing moon in the Hindu month of Bhadon (around August September) once the golden yellow rice fields have been harvested at that time of the year. There is no specific god associated with Onam. Neither is any special puja (a ritualistic prayer ceremony) performed. First day, Atham and tenth day, Thiruonam are most important of all. in Mahe only

Indra Jatra (Kathmandu only)

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : One of the most exciting and revered festivals of the Newar community of the Kathmandu Valley. This also marks the beginning of a month-long festival season of autumn. It begins with the erection of a wooden pole made of pine at Basantapur Sqaure in front of the old Hanuman Dhoka Palace. For the pole-raising ceremony, hundreds of spectators gather at the Palace Square and on the surrounding temples. The chariot of Kumari, the Living Goddess, is taken out in a procession through the main streets of Kathmandu. [welcomnepal]

ฮินดูเทศกาล

-
วันศุกร์ 9 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Vishakam The fourth day of Onam celebrations. Vishakam: considered to be one of the most auspicious days of Onam. In olden days, the markets open their harvest sale on this day, making one of the busiest days in the markets for public. Nowadays, Vishakam marks the start of many Onam-related competitions such as Pookkalam competition. [Wikipedia]

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 16 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Third Onam

เทศกาลดอกไม้

-
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Floral festival celebrated predominantly by the Hindu women [Wikipedia]

เทศกาลฮินดู

-
วันอาทิตย์ 25 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : His day of Pitr Paksha or Mahalaya Amavasya has great significance and importance for all Hindus in all parts of the world. It is the annual festival for worshipping and propitiating the spirits of our ancestors, with devout prayers for peace and spiritual tranquility.

กาท้าสธาพานา

-
วันจันทร์ 26 กันยายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Seventh day of the Dashain festival. Fulpati, which means sacred flowers and leaves , is collected for three days from the jungle. The jamara (a six inch tall yellow grass) and kalash (holy vessel) to be used by the Royal Family are brought from the ancestral palace (the original royal palace used during Prithivi Narayan Shah's reign) in Gurkha in a three-day parade complete with military regiment and priests.

บูชาพระแม่กาลี (สัปตามี)

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : วันที่เจ็ดของเทศกาล Dashain Fulpati ซึ่งหมายความว่า ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์และใบ จะถูกเก็บรวบรวมเป็นเวลาสามวันจากป่า jamara (หกนิ้วสูงหญ้าสีเหลือง) และ Kalash (เรือศักดิ์สิทธิ์) เพื่อนำมาใช้โดยพระราชวงศ์จะถูกนำมาจากพระราชวังบรรพบุรุษ (พระราชวังเดิมที่ใช้ในช่วงรัชสมัย Prithivi Narayan อิหร่าน) ในเนปาลในขบวนพาเหรดสามวันที่สมบูรณ์ กับทหารทหารและพระสงฆ์

บูชาพระแม่กาลี (อสตามี) - มหาสตามี

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The main festival in Bengal in tribute to goddess Durga. Bengalis celebrate with new clothes and other gifts which are worn on the evenings when the family goes out to see the pandals (temporary structures set up to venerate Durga).

เทพธิดาของสตรี

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Batukamma is a beautiful flower stack, arranged with seasonal flowers, in seven concentric layers, of potter’s clay like a cone. Batuku in Telugu means live/life, and Amma means mother, hence Batukamma, is celebrated for the glory of Goddess Gauri (meaning fair or white) - the patron Goddess of womanhood.(Wikipedia)

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันจันทร์ 3 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : On the tenth day of Dashian, Dashami, the eldest of the family will give tika to all others. Parents will do this for their children and married children will visit their parents for this occasion.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Pitru Paksha - Mohaloya

มหานวมี

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

มหานวมี/บูชาพระแม่กาลี

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : An integral part of the Dasara festival (festival of triumph), a Hindu festival. It is also called Astra Puja . In simple terms, it means “Worship of Implements.

พระแม่อุมาเทวี

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

มหานวมี/บูชาพระแม่กาลี

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : An integral part of the Dasara festival (festival of triumph), a Hindu festival. It is also called Astra Puja . In simple terms, it means “Worship of Implements. [Wikipedia]

บูชาพระแม่กาลี อัศตามี (นวมี)

-
วันอังคาร 4 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Eighth day of Dashain. This is the day for animal sacrifices in homes all over the country. Some orthodox Hindus fast on this day and others who don't favor animal sacrifice offer vegetables like bottle gourds and radishes, coconuts, or eggs.

บูชาพระลักษมีเทวี*

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระแม่กาลี (ทัศมี)

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เทศกาลหลักในเบงกอลในบรรณาการให้เทพธิดาทูร์คา Bengalis ฉลองกับเสื้อผ้าใหม่และของขวัญอื่น ๆ ที่ใส่ไว้ในตอนเย็นเมื่อครอบครัวออกไปให้ดู pandals (ชั่วคราวโครงสร้างตั้งค่าเกรงขามทูร์คา)

พระแม่อุมาเทวี

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

เทศกาลดาเชน

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science)

พระแม่อุมาเทวี

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The victory of Durga on evil forces, the destruction of Vasanas (subjectivity, selfishness, desires...) and the achievement of the deepest Self. Dominance of Saraswati (pure science) over Lakshmi (applied science) RAJASTHAN, MANIPUR, HIMACHAL PRADESH: preceeded by 1 bank holiday 2 days before (ex. Thursday AND Saturday

คุดารา

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : A harvest festival celebrated on the full moon day of the Hindu lunar month of Ashvin (September to October), marking the end of the monsoon season. In Odisha, on this day unmarried women keep fast with the popular belief of getting their suitable groom(kumara). This festival starts with maidens welcoming the sun god just at sunrise with a coconut-leaf-made-vessel called 'kula' filled with fried paddy containing 7 fruits like coconut, banana, cucumber, betel nut, sugar-cane, guava followed by 'Aarti'. In the evening they break their fast by preparing a dish containing the fried paddy of the morning along with the fruits, curd, and jaggery to offer the moon god before the 'tulsi' plant. After this maidens play games and sing songs under the light of the full moon. [Wikipedia]

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

บูชาพระลักษมีเทวี

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The third day of the Tihar Festival of Lights is called Laxmi puja . This is the day when Nepalis worship the goddess of wealth. On this day, early in the morning the cow is worshipped. Tika is put on her head and a garland around her neck, and then she feasts with delicious food. A cow also symbolises wealth and she is the most holy animal for Hindus.

ครบรอบปีที่ฮินดู

-
วันอาทิตย์ 9 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Celebrated as the poet harbinger in Sanskrit literature. He is the author of the epic Ramayana, based on the attribution in the text of the epic itself.[2] He is revered as the Adi Kavi, which means First Poet, for he discovered the first œloka i.e. first verse, which set the base and defined the form to Sanskrit poetry. The Yoga Vasistha is attributed to him. A religious movement called Valmikism is based on Valmiki's teachings as presented in the Ramayana and the Yoga Vasistha. Wikipedia

นรกภูมิ Chaturdashi

-
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : It is the second day of the five-day-long festival of Deepavali/Diwali. The Hindu literature narrates that the asura (demon) Narakasura was killed on this day by Krishna, Satyabhama and Kali. The day is celebrated by early morning religious rituals and festivities follow on.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali Indian community only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Diwali komunitas Hindu saja

ดีฟาวาลี

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week cele ates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เทศกาลแสงเริ่มต้นด้วยการเฉลิมฉลอง สัปดาห์ Cele Ates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepawali, 4.Navi-Varsha (ปีใหม่) 5.Bhai-Beej Vai หล่อเป็นส่วนใหญ่กังวล อาจนานหลายวัน

วิศวาคาม

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : all creating is the Personification of ultimate reality and deity of the creative power .According to the Rigveda. It/He is considered to be the architect, divine engineer of universe from before the advent of time.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

ต.ค.

-
วันอังคาร 25 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Historical and official Hindu calendar of Nepal, Eastern anf Western India. It uses lunar months and solar sidereal year.

บาภว วเทฤ รเมฆ (Deepavali/Dipabali)

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The Light festival starts with festivities. The week celebrates 1.Dhanteras, 2.Kali Chaudas, 3.Deepavali, 4.Navu-Varsha (new year), 5.Bhai-beej. The Vai cast is mainly concerned. May last several days

ชัยชนะของกฤษณะ

-
วันพุธ 26 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : The day Krishna defeated Indra

ภยยาธูจ

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Chitragupta ('rich in secrets' or 'hidden picture') is a Hindu god assigned with the task of keeping complete records of actions of human beings on the earth. He is god of justice. Upon their death, Chitragupta has the task of deciding heaven or the hell for the humans, depending on their actions on the earth. Chitragupta Maharaj (Chitragupta is the patron deity of Kayasthas, a Hindu caste of India and Nepal. [Wikipedia]

เทศกาลพี่สาวสวดให้น้องชายอายุยืน/สักก

-
วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Called Bhaubeej in India, this is a Bhai Bij legend in Hindu mythology: after slaying Narkasur, Lord Krishna visited his sister Subhadra who gave him a warm welcome with sweets and flowers. She also affectionately applied tilak on Krishna's forehead. Since then the custom of celebrating Bhaubeej or Bhai Bij started. Carrying forward the Bhaubeej ceremony in traditional style, sisters' perform arti of their brother and apply a red tika on the brother's forehead. This teeka ceremony, on the occasion of Bhai Bij signifies sister's sincerest prayers for the long and happy life of her brother. In return brothers bless their sisters and treat them with Bhaubeej or cash gifts. (Wikipedia)

เทศกาลชาวฮินดู

-
วันอาทิตย์ 30 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : จะให้ขอบคุณพระอาทิตย์ การสนับสนุนทุกชีวิตบนโลก

การเฉลิมฉลองของชาวฮินดู

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

วันสารทรปาเทล

-
วันจันทร์ 31 ตุลาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : (31 October 1875 – 15 December 1950), was the first Deputy Prime Minister of India. He was an Indian barrister and statesman, a senior leader of the Indian National Congress and one of the founding member of the Republic of India who played a leading role in the country's struggle for independence and guided its integration into a united, independent nation. [Wikipedia]

ฮาซา

-
วันอังคาร 8 พฤศจิกายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :

การเฉลิมฉลองของกวี*

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ฉลองครบรอบวันเกิดของนักบุญและกวี Kanaka Dasa หนึ่งของการปฏิรูปทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Karnataka และผู้ที่ตั้งข้อสังเกตอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการแต่งเพลงของเขา

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Namami Barak festival in Cachar, Hailakandi and Karimganj

การเฉลิมฉลองของกวี*

-
วันอังคาร 22 พฤศจิกายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : ฉลองครบรอบวันเกิดของนักบุญและกวี Kanaka Dasa หนึ่งของการปฏิรูปทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Karnataka และผู้ที่ตั้งข้อสังเกตอย่างเท่าเทียมกันสำหรับการแต่งเพลงของเขา

ลาชิต ดีวาส

-
วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Lachit Borphukan เป็นผู้บัญชาการในราชอาณาจักรอาหมต่อสู้ 1671 การต่อสู้ของแก็ทที่มีการโจมตีโดยกองกำลังโมกุล

อาสม ดีวาส

-
วันศุกร์ 2 ธันวาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : เฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าสุกะปา (Ahom King Sukaphaa) ผู้ทรงก่อตั้งอาณาจักรอาฮอมในปี 1228 และครองราชย์ตั้งแต่ปี 1228 ถึง 1268 อาณาจักร Ahom มีอยู่เกือบหกร้อยปี

ฮินดูเทศกาล

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Sakela เป็นเทศกาลหลักของ Kirat ซึ่งมีการเฉลิมฉลองสองปีโดดเด่น ด้วยสองชื่อ Ubhauli และ Udhauli มีการเฉลิมฉลอง Sakela Ubhauli ระหว่าง Baisakh ปูรณิ (วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน Baishak) และมีฉลองในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน Mangsir Sakela Udhauli

นูปิ ลาล

-
วันจันทร์ 12 ธันวาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ : Tribute to the Manipuri women who lost their lives in the revolt against the British rulers in 1939.

วันคล้ายวันเกิดของ คุรุ โกบินณ์ สิงห์ จิ

-
วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม, 2022
ศาสนาพุทธ - พระนารายณ์ :