วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

อย่างปกติชนทั้งหลาย : วันสำคัญทางศาสนา

อย่างปกติชนทั้งหลาย : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยนอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022มึว๖ภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 7 มกราคม, 2022วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 7 มกราคม, 2022วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 8 มกราคม, 2022วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 19 มกราคม, 2022วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพุธ 19 มกราคม, 2022วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022นศุกร์ดีอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันเสาร์ 23 เมษายน, 2022วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022อีสเตอร์ออร์โธดอกอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022Á¤Åë ºÎÈ°Àýอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022มคฑณบฮศฐภอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 26 เมษายน, 2022วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันออลโซลส์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วิท มันเดย์ของชาวคริสต์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022ไซริลและเมโทวันอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more

ฤ฿ฦฝ ลฉธฎฝบธถฝบ

-
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Armenian Christmas Armenian community only not a paid holiday

วันคริสต์มาสของชาวอาร์มาเนี่ยน

-
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

มึว๖ภ

-
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The term comes from ancient Greek and means appearance . Cele ated on the 6th January, this feast corresponds to the presentation of Child Jesus to the Magi. This is the day of Jesus' first miracle, the Wedding in Cana , and the day of his own baptism Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์อีฟ

-
วันพฤหัสบดี 6 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 7 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันคริสต์มาสนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 7 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The difference in Christmas celebrations stretches back to 1582, when Pope Gregory XIII ruled the Catholic Church should follow a new calendar – called the Gregorian calendar, more in sync with the sun than the Julian calendar. The Julian calendar was established by Julius Caesar in 46 B.C. Because it was the pope who ruled on it, many churches not in sync with the Vatican ignored it, Protestants and Eastern Orthodox among them. Protestants accepted the new calendar in the early 1700s. In 1922, the patriarch of Constantinople decided to follow the new Gregorian calendar in observance of Christmas, but not for Easter. His lead was followed by many other Orthodox churches. The only Orthodox churches that observe the Jan. 7 date are the Russian Orthodox Church, the Ukrainian churches, the Serbs and the Mt. Athos monks in Greece, work on weekends and non-working holidays is not overtime work.

วันที่สองของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันเสาร์ 8 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกาย

-
วันพุธ 19 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันพุธ 19 มกราคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : A Christian holiday (from the Greek word epiphaneia meaning manifestation or to appear) commemorating the presentation of the infant Jesus to the Magi, or three wise men. It marks the end of the twelve days of Christmas and is also called The Adoration of the Magi or The Manifestation of God . According to legend based on a Bible story, three kings (or wise men/magi), Caspar, Melchior and Balthasar saw a bright star on the night that Christ was born. They followed the star to Bethlehem where they found the baby Jesus and presented him with gold, frankincense and myrrh.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Palm Sunday Christian civil servants only

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : In Bulgaria, together with Christmas, Good Friday and Easter are the holiest days in the Orthodox calendar, and are observed with great solemnity. Churches all over the country are serving masses to mourn the crucified son of God. Fasting is especially strict on this day - the Church advises believers not to have any food at all, and to not even drink water. Few Bulgarians, however, are usually that strict.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Good Friday only observed by the Orthodox community

วันกู๊ดฟรายเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันศุกร์ 22 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter (or Pascha) The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy. The Easter bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place: Midnight Office, Rush P May only be observed by the local Orthodox community. The ritual of cracking the eggs takes place before the Easter lunch. Each person selects his/her egg. Then people take turns tapping their egg against the eggs of others, and the person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิม

-
วันเสาร์ 23 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Not a paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธดอก

-
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Sunday of Bright Week – didi shabati

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Orthodox Easter

Á¤Åë ºÎÈ°Àý

-
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

อีสเตอร์ออร์โธด็อกซ์

-
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

มคฑณบฮศฐภ

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter(or Pascha).The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy.The Easter breads are a worldwide Orthodox tradition as well.This bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place:Midnight Office,Rush Procession,Matins & Divine Liturgy.After the service,the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home.The eggs are cracked after the midnight service and during the next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is: Christ is Risen! .The answer is: Indeed He is Risen . May only be observed by the local Orthodox community. next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is:"Christ is Risen!".The answer is:"Indeed He is Risen".

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 26 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย :

วันออลโซลส์

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ฉลองวันอาทิตย์ในบางเมือง.

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The day now honors all saints of the church, even those not known by name. The first All Saints' Day occurred on May 13, 609 (C.E.) when Pope Boniface IV accepted the Pantheon as a gift from the Emperor Phocas. Boniface dedicated it as the Church of Santa Maria Rotonda in honor of the Blessed Virgin and all martyrs. During Pope Gregory III's reign (731-741), the festival was expanded to include all saints and a chapel in St. Peter's church was dedicated accordingly. Pope Gregory IV officially designated the day in 837. banks remain open

¼º ½Ã¸±¸®¿ì½º & ¼º ¸ÞÅ͵ð¿ì½ºÀÇ ³¯ (St Cyrilus and St Methodius)

-
วันอังคาร 24 พฤษภาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Commemorates the creation of the Slavic Glagolitic and Cyrillic alphabets by the brothers Saints Cyril and Methodius. The celebration also commemorates the introduction of literacy and the preaching of the gospels in the Slavonic language by the brothers.

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : From 2009

วิท มันเดย์ของชาวคริสต์

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ประเทศไซปรัส Kataklysmos คือ เทศกาลน้ำท่วมในเมืองริมทะเล

ไซริลและเมโทวัน

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : ไซริลและเมโทมีพี่ชายสองคนที่เกิดในเทสซาโลในจักรวรรดิไบเซนไทน์ในศตวรรษที่ 9 ซึ่งกลายเป็นมิชชันนารีของศาสนาคริสต์ใน Khazaria และโมราเวีย พวกเขาทั้งสองสมบูรณ์แบบตัวอักษรสลาฟซึ่งเป็นที่รู้จักกันในขณะนี้เป็นอักษรซีริลลิสวดและแปลเป็นภาษานี้