วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

อิสลาม : วันสำคัญทางศาสนา

อิสลาม : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์, 2022วันเกิดของซาราทอาลีอิสลาม
view more
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022สวรรค์ของมูฮัมหมัดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของนบีอิสลาม
view more
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อิสลาม
view more
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อิสลาม
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของนบีอิสลาม
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของบี (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)อิสลาม
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อิสลาม
view more
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 2 เมษายน, 2022เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 4 เมษายน, 2022เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 5 เมษายน, 2022เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่านอิสลาม
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022เทศกาลอิสลามอิสลาม
view more
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũอิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 เมษายน, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 เมษายน, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจอิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอนอิสลาม
view more
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022งานฉลองผู้เสียสละอิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022งานฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022มุสลิมฉลองอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022การฉลองการเสียสละอิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022วันขึ้นปีใหม่มุสลิมอิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022ราชการลูกจ้างมีวันหยุดอิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#อิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022ฉลองของการเสียสละอิสลาม
view more
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้นอิสลาม
view more
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมอิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดอิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022ต้นมูฮาราม (มาอัลฮิจราห์)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)อิสลาม
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more

วันเกิดของซาราทอาลี

-
วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์, 2022
อิสลาม : Hazrat Ali was the cousin of the Prophet Mohammed. His birthday is marked by special prayers in mosques.

สวรรค์ของมูฮัมหมัด

-
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
อิสลาม : Information: Mohammed was taken to heaven by his horse Bouraq. This event took place from the rock protected by the Omar mosk dome.

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของนบี

-
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
อิสลาม : Gecesi) that, according to Islamic tradition, the prophet of Islam, Muhammad took during a single night around the year 621. It has been described as both a physical and spiritual journey. A brief sketch of the story is in sura 17 Al-Isra of the Quran, and other details come from the Hadith, collections of the reports of the teachings, deeds and sayings of Muhammad. In the Isra part of the journey, Muhammad travels on the steed Buraq to the farthest mosque where he leads other prophets in prayer. He then ascends to heaven in the Mi'raj journey where he speaks to Allah, who gives Muhammad instructions to take back to the faithful regarding the details of prayer. According to traditions, the journey is associated with the Lailat al Mi'raj, as one of the most significant events in the Islamic calendar. [Wikipedia]

ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

-
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
อิสลาม :

ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

-
วันจันทร์ 28 กุมภาพันธ์, 2022
อิสลาม : Mohammed was taken to heaven by his horse Bouraq. This event took place from the rock protected by the Omar mosk dome.

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของนบี

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
อิสลาม :

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของบี (มุสลิมจังหวัดเท่านั้น)

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
อิสลาม : Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces

ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
อิสลาม : Ascension of Muhammad - special date rules apply in Kuwait

ของท่านศาสดาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

-
วันพฤหัสบดี 3 มีนาคม, 2022
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันศุกร์ 18 มีนาคม, 2022
อิสลาม : Shab-e-Barat Muslim community only

เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 2 เมษายน, 2022
อิสลาม : Banks are open from 9:30am to 12pm

เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022
อิสลาม : แต่เดิม Ramadama เป็นชื่อของเดือนที่เก้าในโลกอาหรับ มันเป็นทั้งหมดข้างต้นเดือนถือศีลอด การถือศีลอดไม่ได้เกิดมาพร้อมกับศาสนาอิสลาม ละเว้นจากการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่ถูกกล่าวถึงใน Testaments เก่าและใหม่อดีตพระศาสดามูฮัมหมัด ดังนั้นในพระคัมภีร์ที่มันบอกว่าสมเด็จพระราชินีเอสเธอร์ถามชาวยิวไปอย่างรวดเร็วเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถามสามีของเธอที่จะสำรองชาวยิว ตามที่พระคัมภีร์ใหม่พระเยซูอดอาหารเป็นเวลา 40 วันในทะเลทราย หมายถึงตอนนี้ศาสนาคริสต์มีระยะเวลาการอดอาหาร 40 วันเรียกว่า เข้าพรรษา วันนี้ระยะเวลาการถือศีลอดของการฝึกคาทอลิกเวลาจากเถ้าวันพุธถึงวันศุกร์ จุดเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการสังเกตในท้องถิ่นของพระจันทร์เสี้ยว แต่ที่คนอื่นเลือกการคำนวณของดวงจันทร์ใหม่หรือคำสั่งของซาอุดีอาระเบียเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของระยะเวลาการอดอาหารนั้น ทั้งสามข้อห้ามหลักของเดือนรอมฎอนคือ: กินดื่มและการมีเพศสัมพันธ์ มันกลืนไปได้หนึ่งของน้ำลาย แต่ห้ามกลืนน้ำล้างออก ชาวมุสลิมสามารถไปว่ายน้ำหรือใช้เวลาอาบน้ำตราบใดที่พวกเขาไม่ได้กลืนน้ำ น้ำหอมแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้าม กัดเล็บที่ได้รับอนุญาตตราบใดที่มีความสะอาดเล็บ วันที่มีการแนะนำผลไม้หลังจากที่หมดสภาพการได้อย่างรวดเร็วและให้พวกเขาไม่ได้มาจากประเทศอิสราเอล นักท่องเที่ยวหญิงตั้งครรภ์หรือมีประจำเดือนได้รับอนุญาตให้หยุดการอดอาหาร ชาวมุสลิมมักจะได้รับน้ำหนักในช่วงเวลานี้ ลงโทษถูกบังคับใช้ในประเทศแอลจีเรีย ประเทศซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียคูเวตบาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 4 เมษายน, 2022
อิสลาม :

เริ่มเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 5 เมษายน, 2022
อิสลาม :

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022
อิสลาม : เปิดเผยกุรอานให้ท่านนบีมุหัมมัด

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน

-
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022
อิสลาม : เปิดเผยกุรอานให้ท่านนบีมุหัมมัด

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
อิสลาม : Ascension of Muhammad in Karachi

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022
อิสลาม : Shab-e-Qadr is a Persian name meaning 'the night of power' or 'the night of respect' or 'Evening of Destiny'; the most blessed of all the nights of the year according to Islam. In the Holy quran and hadith it is referred to as Lailatu'l-Qadr. Five verses of Al-Alaq, the first surah of the Quran was revealed. About Shab-e-Qadr the Quran says: it is the night in which the Quran was revealed; it is better than a thousand months; during this night the angels including Jibra'il descended with the permission of their Lord; there is peace all night long.

วันเผยแพร่คัมภีร์อัลกุรอ่าน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022
อิสลาม :

เทศกาลอิสลาม

-
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022
อิสลาม : The Muslims observe Jumatul Wida, the last Friday of the holy month of Ramadan, with traditional religious fervour and solemnity at the Grand Mosque of Andarkilla in Chittagong. Millions of fasting people offer Friday prayers at mosques and prayer grounds. Jumatul Wida has a special significance since it is a prelude to the departure of holy month of Ramadan and considered the harbinger of the end of the showering of divine blessings that characterize the holy month. Holy Prophet (pbuh) also stressed the sanctity of this day. Paid holiday when falling on Friday

เทศกาลชับ-อี-กัฎร์ (เผยแพร่คัมภีร์อัลกุũ

-
วันศุกร์ 29 เมษายน, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 30 เมษายน, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 30 เมษายน, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : กังหัน อี๊ดอัลลดสุดพิเศษ ความหมาย เทศกาลของการตัด

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : End of Ramadan for the Muslim community only

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : Eid al-Adha Republic of Bashkortostan

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม อาจ

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : End of Ramadan Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : Wakas ng Ramadan

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : from 2021

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันอังคาร 3 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : End of Ramadan (may be changed to the nearest day)

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : เราะมะฎอน (อาหรับ: ฆ | อังกฤษ: Ramadan) หรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช และถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้น และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์ มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไรบ้าง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่ำของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาล เรียกว่า อีดุลฟิฏริหรือวันอีดเล็ก [Wikipedia]

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

ในตอนท้ายของเดือนรอมฎอน

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : วันนี้มีความสำคัญทางศาสนาวันหยุดเฉลิมฉลอง โดยชาวมุสลิมทั่วโลกที่ทำเครื่องหมายสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด (ศีลอด) ศักดิ์สิทธิ์อิสลาม Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 4 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : Eid al-Fitr literally means the Festival of Breaking the Fast .

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : End of Ramadan, Eid al-Fitr Observed by 18 million Muslims in Eastern China (Uighurs)

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจ&

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 5 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพุธ 6 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 7 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : By Saudi rules, celebration lasts 10 days. However, most businesses observe 3 days only.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

มุสลิมฉลอง

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The Hajj (Arabic: อฬy transliterated: Ḥajj), (Turkish:Hac) is the Pilgrimage to Mecca in Islam. It is the fifth of the Five Pilars in Sunni Islam and one of the ten Branches of Religion in Shi'a Islam. Every able-bodied Muslim who can afford to do so is obliged to make the pilgrimage to Mecca at least once in his or her lifetime. Hajj Day always falls one day before Eid al Adha Wikipedia

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

งานฉลองผู้เสียสละ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. Information1: It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia. The Prophet Muhammad called Eid Al-Adha the best day of the year, since it is the last and biggest day of the annual pilgrimage.

งานฉลองของการเสียสละ

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

มุสลิมฉลอง

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice in Crimea only

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice for the Muslim community only

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Eid-ul-Adha - Feast of the Sacrifice (may be changed to the nearest day) observed by the 10% of Kenya’s population who follow Islam

ฉลองของการเสียสละ

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The second of two Muslim holidays celebrated worldwide each year. It honors the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son, as an act of submission to God's command, before God then intervened, through his angel Jibra'il (Gabriel) and informs him that his sacrifice has already been accepted. The meat from the sacrificed animal is preferred to be divided into three parts. The family retains one third of the share; another third is given to relatives, friends and neighbors; and the remaining third is given to the poor and needy. [Wikipedia]

มุสลิมฉลอง

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

งานเลี้ยงของการเสียสละ

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Adyghaya, Bashkortostan, Chechenia, Daghestan, Federal District of the North Caucasus, Ingushia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม. พระราชนิพนธ์เรื่องความตั้งใจของอับราฮัมที่จะเสียสละบุตรชายของเขาในการเชื่อฟังพระเจ้า ทำให้ชาวมุสลิมแสวงบุญประจำปีของพวกเขาหรือ ฮัจญ์ เพื่อเมกกะ (Mecca) ในประเทศซาอุดีอาระเบีย Paid holiday when falling on Friday or Saturday

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 10 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The second of two Muslim holidays celebrated worldwide each year. It honors the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son, as an act of submission to God's command, before God then intervened, through his angel Jibra'il (Gabriel) and informs him that his sacrifice has already been accepted. The meat from the sacrificed animal is preferred to be divided into three parts. The family retains one third of the share; another third is given to relatives, friends and neighbors; and the remaining third is given to the poor and needy. [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Feast of the Sacrifice

สิ้นสุดของเดือนรอมฎอน (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

การฉลองการเสียสละ

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่มุสลิม

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

ราชการลูกจ้างมีวันหยุด

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อา#

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

ฉลองของการเสียสละ

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ฉลองหลักที่สองของอิสลาม มันฉลองของอับราฮัมยินดีสละบุตรเชื่อฟังพระเจ้า มุสลิมทำการแสวงบุญประจำปีของพวกเขา หรือ ฮัจญ์ เมกกะ (Mecca) ในซาอุดีอาระเบีย

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอังคาร 12 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Also written Id al'Adha (or Eid Al-Adha) is the Feast of the Sacrifice , the second main celebration of Islam. It takes place on the tenth day of the twelfth -- last month of the Islamic calendar and celebrates Abraham's (also written Ibrahim) willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดุลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The second main celebration of Islam. It celebrates Abraham's willingness to sacrifice his son in obedience to God. Muslims make their annual pilgrimage, or the Hajj , to Makkah (Mecca) in Saudi Arabia.

ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพุธ 13 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Eid al-Adha is called Bodu eid due to the Bodu mas tradition observed in many parts of the Maldives, mostly within the local islands. Family and friends usually travel together, some escaping the busy city life, and others to visit loved ones back home. The day begins with an early morning Eid prayer, a congregational event with the mosque flooding with worshippers, followed by serving of Kulhi boakiba (fish cake). Each household will prepare an abundance of tasty local food, inviting family, friends and neighbours for breakfast and lunch. Some of these feasts are completed by a Malaafaiy. Malaafaiy is the name given to large, wooden serving dishes, with the exterior and lid adorned with beautiful traditional lacquer work. The dishes are typically filled with rice and bowls of curry, as well as other side dishes, salads and bananas, and are covered by the lid. The Malaafaiy is wrapped in a cloth tied at the top.

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Eid al-Adha is called Bodu eid due to the Bodu mas tradition observed in many parts of the Maldives, mostly within the local islands. Family and friends usually travel together, some escaping the busy city life, and others to visit loved ones back home. The day begins with an early morning Eid prayer, a congregational event with the mosque flooding with worshippers, followed by serving of Kulhi boakiba (fish cake). Each household will prepare an abundance of tasty local food, inviting family, friends and neighbours for breakfast and lunch. Some of these feasts are completed by a Malaafaiy. Malaafaiy is the name given to large, wooden serving dishes, with the exterior and lid adorned with beautiful traditional lacquer work. The dishes are typically filled with rice and bowls of curry, as well as other side dishes, salads and bananas, and are covered by the lid. The Malaafaiy is wrapped in a cloth tied at the top.

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

งานเลี้ยงของการเสียสละ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 15 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ตามกฎซาอุดีอาระเบียการเฉลิมฉลองเป็นเวลา 10 วัน แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจสังเกต 3 วันเท่านั้น

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันศุกร์ 29 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The event where Muhammad fled Mecca with a small group of followers to go to Medina (Yathrib) in the year 622 A.D., under mounting hostility towards Muhammad.

การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิม

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Muharram is so called because it is unlawful to fight during this month, the word is derived from the word haraam, meaning forbidden . It is held to be the most sacred of all the months, excluding Ramadan. Some Muslims fast during these days.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Islamic new year for the Muslim community only

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

เอาวัล มุฮัรรอม (มาอัล ฮิจราห์)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : ปีใหม่อิสลาม

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 30 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : กรณีที่มูฮัมหมัดหนีไปเมกกะกับกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ติดตามที่จะไปเมดินา (Yathrib) ในปี ค.ศ. 622 ภายใต้การติดตั้งเป็นปรปักษ์ต่อมูฮัมหมัด ปฏิทินของชาวมุสลิมเริ่มจากวันนี้ (A.H. ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัชสมัย `อูมา เมดินาประมาณ 200 ไมล์ทางตอนเหนือของนครเมกกะ มูฮัมหมัดมาถึงที่นั่นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 622 ชื่อของเมืองก็เปลี่ยนไป Medinatu\'l-Nabi (เมืองของท่านศาสดา)

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : The event where Muhammad fled Mecca with a small group of followers to go to Medina (Yathrib) in the year 622 A.D., under mounting hostility towards Muhammad. Muslim calendar starts from this date (A.H.), which was established in `Umar's reign. Medina is about 200 miles north of Mecca. Muhammad arrived there on 20th Sep 622 A.D. The name of the city was changed to Medinatu'l-Nabi (city of the Prophet).

ต้นมูฮาราม (มาอัลฮิจราห์)

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

วันปีใหม่อิสลาม (มุสลิมพื้นที่เท่านั้น)

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม : Amun Jadid Basilan, Kudarat, Lanao del Norte & del Sud, Maguindanao, North Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga provinces

ปีใหม่ อีล อัม ฮาจิฬ (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :