วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

นิกายโรมันคาทอลิก : วันสำคัญทางศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022เซนต์เจมส์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022อัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022คาทอลิกอัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 22 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันพระแม่โรมาเรียนิรมลแห่งฟูอันซานตานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022พระแม่แห่งความดีปรากฏตัวนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022งานเฉลิมฉลองพระแม่นิรมลอัลมูเดนานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022เซนต์แอนซานัสนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022ผู้หญิงของเราปาฏิหาริย์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022วันพระแม่มารีพ้นมลทินนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022โทมัสเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่นนิกายโรมันคาทอลิก
view more

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. in Colombia, date varies from year to year

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : การเฉลิมฉลอง Virgen del Carmen; นักบุญอุปถัมภ์ของลูกเรือในอาลีกันเต

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : One of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony. Santander only

เซนต์เจมส์

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St James the Apostol is one of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Ignatius Loyala - Founder of the society of Jesus. Patron saint of retreats and retreatants Bilbao and San Sebastiแn only

วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Lorenzo in Huesca only

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

อัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

คาทอลิกอัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Bavaria and Saarland only

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 16 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Fiesta de la Virgen de Urkupi๑a Cochabamba only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 22 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Octava de la Virgen in Ciudad Real only

วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen of Fuensanta in Cordoba only

วันพระแม่โรมาเรียนิรมลแห่งฟูอันซานตา

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

พระแม่แห่งความดีปรากฏตัว

-
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Patron Saint of Cantabria

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logro๑o only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Bajada de la Virgen Nuestra Se๑ora de los Reyes in El Hierro only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Saturninus in Soria only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Froilแn in Le๓n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Rosary in Cadix only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Teresa in มvila only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 24 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Raphael in C๓rdoba only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 29 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : San Narciso Girona only

การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : All Saints Day observed by the Catholic community only

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันออลเซนต์

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : วันนี้ได้รับเกียรตินิยมบรรดาวิสุทธิชนของคริสตจักรแม้ผู้ที่ไม่ได้รู้จักกันในชื่อ ครั้งแรกวันออลเซนต์เกิดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 609 (C.E. ) เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาโบนิ IV ยอมรับ Pantheon เป็นของขวัญจากจักรพรรดิ Phocas โบนิทุ่มเทเป็นโบสถ์ซานตามาเรีย Rotonda ในเกียรติของพระแม่มารีและสักขีทั้งหมด ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่สาม (731-741) เทศกาลยังขยายไปถึงบรรดาวิสุทธิชนและในโบสถ์เซนต์ คริสตจักรปีเตอร์เป็นคนที่อุทิศตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ IV มอบหมายอย่างเป็นทางการวันที่ 837

วันออลเซนต์

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin Am้rica. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.

วันออลเซนต์

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

งานเฉลิมฉลองพระแม่นิรมลอัลมูเดนา

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : City of Madrid only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Martin in Ourense only

เซนต์แอนซานัส

-
วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : His legend states that he was born of a noble Roman family in the third century. While still a child, Ansanus was secretly baptized by his nurse Maxima (venerated as St. Maxima of Rome) and was secretly brought up as a Christian. Ansanus openly declared his Christian faith during the persecutions of Diocletian, when he was nineteen years old. According to tradition, St. Ansanus preached the Gospel in Bagnoregio (then Bagnorea) and the church of Santa Maria delle Carceri outside the Alban Gate was said to have been built above the prison in which he was confined. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันนักบุญเซนต์แอมบรอส (เฉพาะในมิลาน)

-
วันพุธ 7 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผู้หญิงของเราปาฏิหาริย์

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : the Virgin of Caacup้ is a statuette housed in the cathedral of this town. It was carved in the 16th century by a devout convert and was miraculously saved from a great flood, and numerous miracles are linked to it. An enormous basilica stands in the centre of the town, and here 300,000 of the faithful come yearly ofr a pilgrimage

วันพระแม่มารีพ้นมลทิน

-
วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Dogma that Mary was from the first moment of conception, totally free from the stain of original sin.

โทมัสเซนต์

-
วันพุธ 21 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ภฬบ๊

-
วันเสาร์ 24 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Re-established in 1998

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Boxing Day Christian community only

ลฉธฎฝบธถฝบ ณฏ

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

-
วันจันทร์ 26 ธันวาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :