วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก
มอนเตเนโกร, วันนี้เป็นวันหยุดประจำชาติคุณ! EDIT ขอแสดงความปราถนาดีในโอกาสวันพิเศษนี้

นิกายโรมันคาทอลิก : วันสำคัญทางศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิก : ปฏิทินงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนาจากทั่วโลกใน 3 เดือนข้างหน้า


วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม, 2022แซ็ง อิซิดอร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022การขึ้นสวรรค์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022ไซมอนวันคานาอันนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุดนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022ยอห์นผู้ให้บัพติศมานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022วันจิตประเสริฐของพระเยซูนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022เซนต์เจมส์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022อัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022คาทอลิกอัสสัมชัญนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 22 สิงหาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022วันพระแม่โรมาเรียนิรมลแห่งฟูอันซานตานิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022พระแม่แห่งความดีปรากฏตัวนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 21 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาคนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏนิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022วันออลเซนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022งานเฉลิมฉลองพระแม่นิรมลอัลมูเดนานิกายโรมันคาทอลิก
view more

แซ็ง อิซิดอร์

-
วันอาทิตย์ 15 พฤษภาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Isidore (c.560-636) the Husbandman (or Farmer) is the patron saint of farmers, and Madrid. When a young boy, he became discouraged with his studies and ran away from school, but he came across a steadily dripping stream of water that had worn a deep hallow in a rock, and this He succeeded his brother as the bishop of Seville, but is better known for his writings. inspired him to return to his studies. His brothers Leander, Fulgentius, and Florentian are also saints. Observed in Spain as Feast of Saint Isadore. Also celebrated in Mexican towns whose patron saint is San Isidro. (shagtown.com)

การขึ้นสวรรค์

-
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen de la Luz in Cuenca only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 4 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of the Sea in Santander only

ไซมอนวันคานาอัน

-
วันอาทิตย์ 5 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : ไซมอนคานาอันหรือไซมอนซีโลตเป็นชาวยิวในศตวรรษที่ 1 และเป็นหนึ่งในสิบสองอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ประเพณีเห็นว่าอัครสาวกไซมอนเป็นหนึ่งในสี่ พี่น้องครึ่ง ของพระเยซู (มัทธิว 13, 55 และมาลงจุด 6, 3) ข้อความที่มาจากฮิปโปลิตัสแห่งโรมระบุว่า Simeon of Clopas ได้รับฉายาว่า Zealot บนพื้นฐานนี้ผู้เขียนบางคนตั้งสมมติฐานว่า Simon the Canaanean อาจเป็นอธิการคนที่สองของกรุงเยรูซาเล็ม

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 6 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Whit Monday - Seven weeks after Easter Monday -Marking the day the Holy Spirit entered the disciples left behind and the beginning of their ministry. Ciudad Real only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 11 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Capilla Ja้n only

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่ (เฉพาะลิสบอน)

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : also in Aljustrel, de Cascais, Vila Nova de Famalicใo, Vila Real.

วันนักบุญเซนต์แอนโทนี่

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : in Ceuta only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St John of Sahagun in Salamanca only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi Sevilla only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : การฉลองของซุปเปอร์ล่าสุด สมเด็จพระสันตะปาปา Urban IV สั่งงานเฉลิมฉลองใน 1264 หกร้อยปี งานเลี้ยงนั้นพบว่า วันพฤหัสบดีหลังจากทรินิตี้อาทิตย์ แต่ในปี 1970 Missal โรมันใหม่ ควบบางประเทศ วันที่สั่งให้ คนอื่น ฉลองเป็นที่สังเกตในวันอาทิตย์หลังจากทรินิตี้

ฑืธฎฝบตตภว ธ๖ (Corpus Christi)

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : For six hundred years that feast was observed on the Thursday after Trinity Sunday, but in 1970 the new Roman Missal, while retaining that day for some countries, provided that in others the feast be observed on the Sunday after Trinity. Commemorates the Last supper. Pope Urban IV ordered the observance of such a feast in 1264, and in the following century it became universal in the Western Church.

สิทธิเลือกซื้อขายวันหยุด

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Cristi

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Corpus Christi in Granada only

วันคล้ายวันแห่พระศพพระเยซู

-
วันจันทร์ 20 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันนักบุญเซนต์จอห์นแบพติสท์ (เฉพาะซานฮวน)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู เฉพาะในซานฮวน

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : (อังกฤษ: John the Baptist; John the Baptizer) เป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ ถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ Mandaeanism ท่านถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ นักบุญยอห์นแบปติสต์บางทีก็รู้จักกันในชื่อ ยอห์นผู้มาก่อน (John the Forerunner) เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St. John the Baptist is described in the New Testament as the last of the Old Testament prophets and the precursor of the Messiah. Another celebration is August 29th in remembrance of his beheading Almeria only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 25 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Jueves La Saca in Soria only

วันจิตประเสริฐของพระเยซู

-
วันจันทร์ 27 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : การสักการะบูชา; ชื่อที่ใช้โดยโรมันคาทอลิกบางที่จะอ้างถึงหัวใจทางกายภาพของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของความรักของพระเจ้า ทุ่มเทให้กับการอันศักดิ์สิทธิ์ในการมุ่งเน้นการเต้นของหัวใจของพระคริสต์เปรียบเทียบมุ่งเน้นไปที่ชีวิตทางอารมณ์และคุณธรรมของพระเยซูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของพระองค์

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Peter and St Paul in Burgos and Segovia only

เซนต์ปีเตอร์และพอลวัน (โรมเท่านั้น)

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันพุธ 29 มิถุนายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบ บฃตๅทฮ & ผบ นูฟ๏

-
วันจันทร์ 4 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Or Solemnity of Saints Peter and Paul is a liturgical feast in honour of the martyrdom in Rome of the apostles Saint Peter and Saint Paul. The celebration is of ancient origin, the date selected being the anniversary either of their death or of the translation of their relics. in Colombia, date varies from year to year

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค**

-
วันเสาร์ 16 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : การเฉลิมฉลอง Virgen del Carmen; นักบุญอุปถัมภ์ของลูกเรือในอาลีกันเต

เซนต์เจมส์

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St James the Apostol is one of three witnesses of the Transfiguration of Christ in Mt. Tabor, but also a witness to Jesus' agony.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Ignatius Loyala - Founder of the society of Jesus. Patron saint of retreats and retreatants Bilbao and San Sebastiแn only

วันพระแม่ปฎิสนธินิรมลแห่งแอฟริกา (เฉพาะเซวตา)

-
วันศุกร์ 5 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 10 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Lorenzo in Huesca only

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันอาทิตย์ 14 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

สัมชัญ (เฉพาะ กัวเตมาลา)

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

อัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

คาทอลิกอัสสัมชัญ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Bavaria and Saarland only

ผบธ๐ ฝยรต ด๋รเภฯ

-
วันจันทร์ 15 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : The Assumption of the Blessed Virgin is the dogma so far defined by the Church. The definition was made by Pope Pius XII on 1st November 1950. The Pope proclaimed: We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันจันทร์ 22 สิงหาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Octava de la Virgen in Ciudad Real only

วันพระแม่วิคตอรี่ (เฉพาะเมลียา)

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพฤหัสบดี 8 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgen of Fuensanta in Cordoba only

วันพระแม่โรมาเรียนิรมลแห่งฟูอันซานตา

-
วันอาทิตย์ 11 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

พระแม่แห่งความดีปรากฏตัว

-
วันพฤหัสบดี 15 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Patron Saint of Cantabria

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 21 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Matthew, Apostle, author of first gospel. Patron saint of tax collectors Logro๑o only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 23 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Santa Tecla - St Constant Celebration in Tarragona only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 24 กันยายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Bajada de la Virgen Nuestra Se๑ora de los Reyes in El Hierro only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Saturninus in Soria only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันพุธ 5 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Froilแn in Le๓n only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันศุกร์ 7 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Virgin of Rosary in Cadix only

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันเสาร์ 15 ตุลาคม, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : St Teresa in มvila only

การเฉลิมฉลองทางศาสนา (นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดแห่งชาติ)

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : All Saints Day observed by the Catholic community only

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

วันออลเซนต์

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

ถวตตฝบ ฟภฝบ ป๊ลไฝบภว ณฏ

-
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : วันนี้ได้รับเกียรตินิยมบรรดาวิสุทธิชนของคริสตจักรแม้ผู้ที่ไม่ได้รู้จักกันในชื่อ ครั้งแรกวันออลเซนต์เกิดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 609 (C.E. ) เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาโบนิ IV ยอมรับ Pantheon เป็นของขวัญจากจักรพรรดิ Phocas โบนิทุ่มเทเป็นโบสถ์ซานตามาเรีย Rotonda ในเกียรติของพระแม่มารีและสักขีทั้งหมด ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่สาม (731-741) เทศกาลยังขยายไปถึงบรรดาวิสุทธิชนและในโบสถ์เซนต์ คริสตจักรปีเตอร์เป็นคนที่อุทิศตาม สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ IV มอบหมายอย่างเป็นทางการวันที่ 837

วันออลเซนต์

-
วันพุธ 2 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : This is an ancient festivity that has been much transformed through the years,but which was intended in prehispanic Mexico to celebrate children and the dead. This holiday is a time when Mexican families remember their dead and the continuity of life. The original celebration can be traced to the Aztec civilization, in the month of Miccailhuitontli, presided by the Lady of the Dead , goddess Mictecacihuatl and dedicated to children and the dead. This celebration is also observed in other countries in Latin Am้rica. Families visit the graves and engage in sprucing up the gravesite, decorating it with flowers, setting out and eating a festive picnic.

วันออลเซนต์

-
วันจันทร์ 7 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก :

งานเฉลิมฉลองพระแม่นิรมลอัลมูเดนา

-
วันพุธ 9 พฤศจิกายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : City of Madrid only