วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ออสเตรเลีย(วิกตอเรีย) - วันหยุดนักขัตฤกษ์ของโลก ปีค.ศ. 1970-2070

link

ปฏิทินเต็มรูปแบบของวันหยุดนักขัตฤกษ์ของโลก (และวันที่ธนาคารปิดทำการ) ปีค.ศ. 1970 ถึง 2070 for ออสเตรเลีย(วิกตอเรีย)


ค่าเงิน: Dollar (AUD)
互联网域名:.au-电话代码:+61-国际拨号代码:0011
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ซานดิโอ ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 17 มกราคม, 2022เปิดสนามเทนนิสออสเตรเลีย (เมลเบิร์น)กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพุธ 26 มกราคม, 2022ศฃมึภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันอังคาร 1 กุมภาพันธ์, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันศุกร์ 8 เมษายน, 2022วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022กรังปรีซ์ F1 แกรนด์กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022ศักดิ์สิทธิ์เสาร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022นแซควู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 26 เมษายน, 2022วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเกิดของสมเด็จพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันขึ้นปีใหม่

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

เปิดสนามเทนนิสออสเตรเลีย (เมลเบิร์น)

-
วันจันทร์ 17 มกราคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://ausopen.com 2022 edition confirmed

ศฃมึภว ณฏ

-
วันพุธ 26 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first settlement by the British lead by captain Arthur Phillip (1788)

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 1 กุมภาพันธ์, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.education.vic.gov.au
calendar gazetted by the Ministry of Education
study programs are not yet aligned with the requirements of the Bologna Process
PISA ranking (average 493): 510 (among the 15 best WW)
Schooling is mandatory till age 16
Number of yearly instructional days: 200
No school on Saturday
School uniforms are required
Computer to student ratio: 1:3
Monash University ranking: Times Higher Education #--/QS ranking #60/Shanghai #79
Deakin University ranking: Times Higher Education #251-300/QS ranking #293/Shanghai #201-300

Dates confirmed till Dec 2025

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Victoria schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันแรงงาน

-
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : Used to be last Sunday of March until 2007.

วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 8 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

กรังปรีซ์ F1 แกรนด์

-
วันอาทิตย์ 10 เมษายน, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Www.grandprix.com.au in Melbourne, Albert Park Circuit 2022 edition confirmed

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

ศักดิ์สิทธิ์เสาร์

-
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

อีสเตอร์

-
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : paid holiday

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

นแซควู้

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 26 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันเกิดของสมเด็จพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือจักรภพที่รู้จัก Queen Elizabeth II เป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเขา สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบอเล็กซานดแมรี่วินด์เซอร์เกิดจริงที่ 02:40 ใน 21 เมษายน ยกเว้นในรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียตะวันตก

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :