วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

แอฟริกาใต้ (นาตาล) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

แอฟริกาใต้ (นาตาล) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Rand (ZAR)
Internet domain: .za - telephone code: +27 - International dialing code: 09
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 19 มกราคม, 2022เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่School holidays
view more
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022กลางภาคการศึกษาแรก (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2022ภฮฑวภว ณฏวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022วันครอบครัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 27 เมษายน, 2022ภฺภฏภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022³ëµ¿Àýวันหยุดฆราวาส
view more
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022วันเยาวชนวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022Çб³ ÈÞÀÏSchool holidays
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022กลางภาคเรียนที่สอง (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022กลางภาคเรียนที่สอง (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันขึ้นปีใหม่

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celbrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

-
วันพุธ 19 มกราคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Https://www.kwathabeng.co.za
official calendar
35% of black Africans, 32% of coloureds, 61% of Indians/Asians and 76% of white citizens have completed high school
number of instructional days per year in lower secondary education: 200 days
Teaching languages: English, Afrikaans, Ndebele, Northern Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu
schools may remain open on Saturday
school uniforms required
University of Cape Town ranking: Times Higher Education #148/QS ranking #191/Shanghai #201-300
University of the Witwatersrand ranking: Times Higher Education #182/QS ranking #364/Shanghai #201-300 University of KwaZulu-Natal ranking: Times Higher Education #501-600/QS ranking #751-450/Shanghai #401-500

Dates confirmed till Jan 2024

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for South African schools Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

กลางภาคการศึกษาแรก (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 17 มีนาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

ภฮฑวภว ณฏ

-
วันจันทร์ 21 มีนาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : On this day in 1960 the police killed 69 people at Sharpeville who were participating in a protest against the pass laws. Many were shot in the back. The carnage made world headlines. Four days later the government banned black political organizations, many leaders were arrested or went into exile. During the Apartheid era there were human rights abuses by all sides; Human Rights Day is but one step to ensure that the people of South Africa are aware of their human rights and to ensure that such abuses never again occur. [http://africanhistory.about.com]

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

วันครอบครัว

-
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : It was typical in South Africa to take a day off of work after Easter. This day, which is also known as Easter Monday, was renamed as Family Day in 1995. This extra day off for the holiday was meant to give families more quality family time together and to allow them to go on vacations with friends and family.

ภฺภฏภว ณฏ

-
วันพุธ 27 เมษายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : นโยบายแยกคนต่างผิวหลังจากที่เอาการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี 1994 สถานที่. แอฟริกันใต้ทุกเชื้อชาติได้รับอนุญาตให้กำหนดอนาคตของระบอบประชาธิปไตย. Mandela เนลสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน.

³ëµ¿Àý

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Chicago, Saturday May 1st, 1886: 350,000 workers go on strike to call for an 8-hour working day. Industries are paralyzed nationwide. On Monday, as demonstrations go on, the police open fire. On Tuesday, Chicago is again on strike. Following a bomb launched against them, the police shoot again. 12 dead, of which 7 policemen. 8 anarchists will be condemned and executed. In 1889, the Socialist International Movement met in Paris and declared this day international workers' day . The Soviets will follow suit, just as the Nazis. In France, under the Vichy regime (1940-1944), the celebration is renamed Labour Day .

วันเยาวชน

-
วันพฤหัสบดี 16 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในปี 1975 ประท้วงเริ่มในโรงเรียนหลังจากรัฐบาลสั่งว่า แอฟริกามีการใช้อย่างเท่าเทียมกันกับภาษาอังกฤษ Paid holiday when falling on Saturday or Sunday ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นวัน Soweto

Çб³ ÈÞÀÏ

-
วันศุกร์ 17 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

กลางภาคเรียนที่สอง (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

กลางภาคเรียนที่สอง (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 19 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :