วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ซามัว : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ซามัว : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Tala (WST)

โดเมนอินเทอร์เน็ต: .ws - รหัสโทรศัพท์: +685 - รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: 00
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ภาษาโพลินีเชีย (0,9 ล้านลำโพง) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022วันหลังวันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 24 มกราคม, 2022ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)School holidays
view more
วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์, 2022วันวาเลนไทน์โปสการ์ดดอกไม้
view more
วันศุกร์ 1 เมษายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 11 เมษายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022ศักดิ์สิทธิ์เสาร์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม, 2022พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022วันแม่ของประเทศซามัววันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022ตถธณผฑพ๐ภฯวันหยุดประจำชาติ
view more
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันขึ้นปีใหม่

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันหลังวันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ลฉธฎฝบธถฝบ นๆวะ (ณก)

-
วันจันทร์ 24 มกราคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.mesc.gov.ws
https://www.mesc.gov.ws/education/school-year-calendar-2/
official calendar gazetted by the Ministry of Education
Schooling is mandatory till age 15
Teaching languages: Samoan, English
schools are closed Saturday & Sunday
school uniforms required

Dates confirmed till Feb 2022; Further dates are projected dates based on previous years

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Western Samoan schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันวาเลนไทน์

-
วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Introduced by Pope Gelasus in 498, perhaps in response to a local Roman tradition of lovers writing their names on an urn in February

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 1 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 11 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : The First Council of Nicaea (a gathering of bishops in the early days of Christianity) wanted to find a day to commemorate the crucifixion and resurrection of Christ. This commemoration had to be linked to Jewish holiday traditions, since the last supper of Christ was believed to be a Jewish Passover meal. But the Jewish calendar is based on lunar and solar cycles, so the Easter celebration had to follow the same calendar.

ศักดิ์สิทธิ์เสาร์

-
วันเสาร์ 16 เมษายน, 2022
นิกายโรมันคาทอลิก : Paid holiday

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอาทิตย์ 8 พฤษภาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ : Mother’s day has evolved in many countries in different ways. This is because mother’s day has different origins in different countries and therefore occurs on different days in the year. One school of thought claims that this day emerged from the custom of mother worship in ancient Greece. Mother worship which kept a festival to Cybele, a great mother of gods, and Rhea, the wife of Cronus, was held on March 15 to March 18 around Asia Minor. They insist that this custom spread around the world. Mothering Sunday is the celebration of motherhood in the United Kingdom. It is also known as Mid-lent Sunday, Rose Sunday and Laetare Sunday. It originally comes from the Victorian practice of allowing servants to return home to visit their mothers on this day. In the United States, Julia Ward Howe (May 27, 1819 - October 17, 1910) was a prominent American abolitionist, social activist, and poet. Howe’s Battle Hymn of the Republic was first published in the Atlantic Monthly in 1862 and quickly became one of the most popular songs for the Union during the American Civil War. After the war she focused her activities on the causes of Pacifism and women’s suffrage. In 1870 she was the first to proclaim Mother’s Day, with her Mother’s Day Proclamation. U.S. President Woodrow Wilson approved Mother’s Day in 1914

วันแม่ของประเทศซามัว

-
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

ตถธณผฑพ๐ภฯ

-
วันพุธ 1 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : Independence from New Zealand obtained in 1962

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 24 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :