วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

ออสเตรเลีย(แทสเมเนีย) : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

ออสเตรเลีย(แทสเมเนีย) : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Dollar (AUD)
互联网域名:.au-电话代码:+61-国际拨号代码:0011
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): อังกฤษ(350 ล้านลำโพงใน 47 ประเทศ), ซานดิโอ ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันหยุดโรงเรียนSchool holidays
view more
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 5 มกราคม, 2022คัพเดวอนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 9 มกราคม, 2022มาราธอนคลุกฝุ่นกีฬาเหตุการณ์ต่างๆ
view more
วันพุธ 26 มกราคม, 2022ศฃมึภว ณฏวันหยุดประจำชาติ
view more
วันพุธ 2 กุมภาพันธ์, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์, 2022วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)วันหยุดฆราวาส
view more
วันพุธ 23 กุมภาพันธ์, 2022วันลอนเซสตันคัพวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาควันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงวันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022นศุกร์ดีหรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022นแซควู้วันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม, 2022เทศกาลการแสดงด้านการเกษตรวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022วันเกิดของสมเด็จพระราชินีวันหยุดฆราวาส
view more
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more

วันหยุดโรงเรียน

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.education.tas.gov.au
Calendar gazetted by the Ministry of Education
All study programs are aligned with the requirements of the Bologna Process
PISA ranking (average 493): 510 (among the 15 best WW)
Schooling is mandatory till age 16
Number of yearly instructional days: 200
Computer to student ratio: 1:3
Number of instructional hours per year in lower secondary education: 821
No school on Saturday
School uniforms are required
University of Tasmania ranking: Times Higher Education #301-350/QS ranking #313/Shanghai #201-300
Dates confirmed dates till Jan 2023; Further dates are projected dates based on previous years

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you

Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Tasmanian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันขึ้นปีใหม่

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

วันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : วันปีใหม่มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือน ก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก ๆ 4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือเดือนกุมภาพันธ์ เรียกว่า ปีอธิกสุรทิน Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday [Wikipedia]

คัพเดวอน

-
วันพุธ 5 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : ในเดวอนเท่านั้น

มาราธอนคลุกฝุ่น

-
วันอาทิตย์ 9 มกราคม, 2022
กีฬาเหตุการณ์ต่างๆ : Https://cadburymarathon.com.au in Hobart - 2022 edition confirmed

ศฃมึภว ณฏ

-
วันพุธ 26 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Celebrates the first settlement by the British lead by captain Arthur Phillip (1788)

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

-
วันพุธ 2 กุมภาพันธ์, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันประเพณีแข่งเรือ (โฮบาร์ท)

-
วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์, 2022
วันหยุดฆราวาส : All parts of south Tasmania, including Oatlands and Swansea excluding Bronte Park, Catagunya, Strathgordon, Tarraleah, Wayatinah and the West Coast

วันลอนเซสตันคัพ

-
วันพุธ 23 กุมภาพันธ์, 2022
วันหยุดฆราวาส : All Day - Municipal areas of Break O Day, Dorset, George Town, Glamorgan-Spring Bay (north of and including Cranbrook), Launceston excluding Launceston City centre and some suburbs, Meander Valley excluding suburbs and some townships, Northern Midlands, Southern Midlands north of but not including Oatlands, West Tamar excluding some townships. From 11 am for – Launceston City centre and the following suburbs and townships: Alanvale, Blackstone Heights, East Launceston, Elphin, Franklin Village, Glen Dhu, Inveresk, Invermay, Killafaddy, Kings Meadows, Mayfield, Mowbray, Mowbray Heights, Newnham, Newstead, North Riverside, Norwood, Prospect, Prospect Vale, Punchbowl, Ravenswood, Riverside, Rocherlea, St Leonards, Sandhill, South Launceston, Summerhill, Trevallyn, Vermont, Waverley, West Launceston, West Riverside, Youngtown.

วันหยุดพักผ่อนในระดับ ภูมิภาค

-
วันอังคาร 1 มีนาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : King Island Show in King Island only

วันต้นกำเนิดแนวคิดการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

-
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : 1856 April 21: Stonemasons working at the University of Melbourne marched to Parliament House to press their claims for an eight hour working day. Agreement with employers for a 48 hour week was reached.

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง :

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 3 เมษายน, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : Used to be last Sunday of March until 2007.

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

นศุกร์ดี

-
วันศุกร์ 15 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : แรกสภาของไนเซีย (การชุมนุมของบาทหลวงในยุคแรกของศาสนาคริสต์) ต้องการหาวันเพื่อรำลึกถึงการตรึงกางเขนและพระเยซูคืนชีพการฉลองนี้มีการเชื่อมโยงกับประเพณียิวฮอลิเดย์ ตั้งแต่ซุปเปอร์ล่าสุดของคริสต์ที่เชื่อกันว่าเป็นอาหารยิวปัส แต่ Jewish ปฏิทินตามจันทรคติ และแสงอาทิตย์รอบ เพื่อให้มีการเฉลิมฉลองอีสเตอร์ตามปฏิทินเดียวกัน

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์

-
วันอังคาร 19 เมษายน, 2022
วันหยุดฆราวาส :

นแซควู้

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ANZAC(Australia and New Zealand Army Corps)Day commemorates those soldiers who died during world wars (from the Boer war to the Vietnam war), and particuarly remembers those who died during the Gallipoli campaign during WW1(Turkey).

วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

เทศกาลการแสดงด้านการเกษตร

-
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Municipal area of Circular Head

วันเกิดของสมเด็จพระราชินี

-
วันจันทร์ 13 มิถุนายน, 2022
วันหยุดฆราวาส : ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของเครือจักรภพที่รู้จัก Queen Elizabeth II เป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเขา สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบอเล็กซานดแมรี่วินด์เซอร์เกิดจริงที่ 02:40 ใน 21 เมษายน ยกเว้นในรัฐควีนส์แลนด์ออสเตรเลียตะวันตก

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (เริ่มต้น)

-
วันศุกร์ 8 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันจันทร์ 25 กรกฎาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :