วันหยุดประจำปีและงานเฉลิมฉลองในโลก

แอลเบเนีย : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ธนาคารปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด

link

แอลเบเนีย : ตารางที่สมบูรณ์ของวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันที่ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ, วันโรงเรียนปิด, เทรดแฟร์, งานแข่งกีฬาและวันสำคัญทางประเพณี, เทศกาล, งานเฉลิมฉลอง, การเลือกตั้งในช่วง 3 เดือนข้างหน้า


ค่าเงิน: Lek (ALL)

โดเมนอินเทอร์เน็ต: .al
สัปดาห์สิ้น: วันเสาร์และวันอาทิตย์

IF YOU NEED TRANSLATION INTO THIS COUNTRY's LANGUAGE(S): เนส(ลำโพง 4 ล้าน) ...
ติดต่อ edit!
วันชื่อชนิดอื่นๆ
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022วันที่ 2 มกราคมวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 มกราคม, 2022วันขึ้นปีใหม่วันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 4 มกราคม, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)School holidays
view more
วันจันทร์ 7 มีนาคม, 2022วันครูเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันอังคาร 8 มีนาคม, 2022พ๎ธำดฯภว ณฏโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022วันร้อนวันหยุดฆราวาส
view more
วันอังคาร 22 มีนาคม, 2022ปีใหม่อิหร่านจำเป็นต้อง
view more
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม, 2022ปรับเวลาตามฤดูกาลเหตุการณ์แตกต่าง
view more
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022อีสเตอร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022อีสเตอร์วันจันทร์หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก
view more
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022Á¤Åë ºÎÈ°Àýอย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์อย่างปกติชนทั้งหลาย
view more
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022วันหยุดเดือนรอมฎอน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022วันแรงงานวันหยุดฆราวาส
view more
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันเสาร์ 7 พฤษภาคม, 2022วันหยุดเดือนรอมฎอน (จบ)School holidays
view more
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022วัน Vlachs ชาติเหตุการณ์สำคัญ
view more
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)School holidays
view more
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022วันของบิดาโปสการ์ดดอกไม้
view more
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)อิสลาม
view more

วันขึ้นปีใหม่

-
วันเสาร์ 1 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันที่ 2 มกราคม

-
วันอาทิตย์ 2 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส :

วันขึ้นปีใหม่

-
วันจันทร์ 3 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันขึ้นปีใหม่

-
วันอังคาร 4 มกราคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : The world's most widely celebrated holiday, New Years was set on January 1 by Julius Caesar because that was the date the Roman consuls took over their duties. Not a paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดเทศกาลฤดูหนาว (สิ้นสุด)

-
วันอังคาร 4 มกราคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น : Www.arsimi.gov.al
www.portalishkollor.al
official calendar provided by the Ministry of Education
PISA ranking (average 493): 427

Education is compulsory till age 16
number of instructional days per year in lower secondary education: between 201 days
No school on Saturday
No uniform required

Dates confirmed till July 2022

Please note that authorities may take last-minute decisions; please double-check if this information is vital to you
Make a Paypal donation of euros 10 to [email protected] to purchase the full calendar for Albanian schools
Contact [email protected] to purchase a file containing confirmed calendars of 550 countries and regions.

วันครู

-
วันจันทร์ 7 มีนาคม, 2022
วัฒนธรรม :

พ๎ธำดฯภว ณฏ

-
วันอังคาร 8 มีนาคม, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

วันร้อน

-
วันจันทร์ 14 มีนาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : Dita e Veres: ของประเทศที่ใหญ่ที่สุดป่าเถื่อนเทศกาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูหนาว การเกิดใหม่ของธรรมชาติ และฟื้นฟูวิญญาณ

ปีใหม่อิหร่าน

-
วันอังคาร 22 มีนาคม, 2022
จำเป็นต้อง : ในเปอร์เซีย วันนี้ยกย่องปีใหม่ในอิหร่านและหลายประเทศในเอเชียกลาง(รวมทั้งในหมู่ชาวเคิร์ด) ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของแหล่งพักพิงของปีที่แล้ว

ปรับเวลาตามฤดูกาล

-
วันอาทิตย์ 27 มีนาคม, 2022
เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 am local times

อีสเตอร์

-
วันอาทิตย์ 17 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Paid holiday

อีสเตอร์วันจันทร์

-
วันจันทร์ 18 เมษายน, 2022
หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : In the year 325, the Council of Nic้e determined a date fo Easter. Full Moon would fall the 14th day of a moon month . Easter would be marked by the dominical letter and the epactus. With the establishment of the equinox ne variatur on March 21, algorithms where elaborated to attribuate a date for Easter whatever the year. Time between two consecutive new moons: 20 days 12 hours 44 minutes 2.8 - Gives a letter code for the year's calendar Age of the moon on January 1st, minus one unity, 0 being the new moon's age.

Á¤Åë ºÎÈ°Àý

-
วันอาทิตย์ 24 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : Paid holiday

วันอีสเตอร์มันเดย์ของนิกายออร์ธอด็อกซ์

-
วันจันทร์ 25 เมษายน, 2022
อย่างปกติชนทั้งหลาย : The bright red colored egg is the symbol of Easter(or Pascha).The eggs are colored on Holy Thursday after the Divine Liturgy.The Easter breads are a worldwide Orthodox tradition as well.This bread is taken to church on Saturday evening when a special sequence of services takes place:Midnight Office,Rush Procession,Matins & Divine Liturgy.After the service,the clergy blesses the breads and eggs brought by the people and they take them home.The eggs are cracked after the midnight service and during the next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is: Christ is Risen! .The answer is: Indeed He is Risen . May only be observed by the local Orthodox community. next days.One egg takes place before the Easter lunch.Each person who ends up with the last unbroken egg is believed to have a year of good luck.The traditional Orthodox Paschal greeting is:"Christ is Risen!".The answer is:"Indeed He is Risen".

วันหยุดเดือนรอมฎอน (เริ่มต้น)

-
วันพฤหัสบดี 28 เมษายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันแรงงาน

-
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม, 2022
วันหยุดฆราวาส : [Wikipedia]

สิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจเปลี่ยนเป็นวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม, 2022
อิสลาม : paid holiday when falling on Saturday or Sunday

วันหยุดเดือนรอมฎอน (จบ)

-
วันเสาร์ 7 พฤษภาคม, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วัน Vlachs ชาติ

-
วันจันทร์ 23 พฤษภาคม, 2022
วัฒนธรรม :

วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (เริ่มต้น)

-
วันพุธ 8 มิถุนายน, 2022
เศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น :

วันของบิดา

-
วันอาทิตย์ 19 มิถุนายน, 2022
โปสการ์ดดอกไม้ :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันเสาร์ 9 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :

อีดิลอัฎฮา - การถือศีลอดของชาวมุสลิม (อาจถูกย้ายไปยังวันที่ใกล้ที่สุด)

-
วันจันทร์ 11 กรกฎาคม, 2022
อิสลาม :