flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

เหตุการณ์แตกต่าง : ѹӤѭҧʹ

เหตุการณ์แตกต่าง : ԷԹҹԸѹӤѭҧʹҨҡš 2 ͹ҧ˹


ѹ Դ
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันเสาร์ 2 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอาทิตย์ 3 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Flower shops are closed*วันพฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันพฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล*วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ѹʧš駷˹*วันพฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติวันศุกร์ 22 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 23 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
state electionวันเสาร์ 23 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)*วันอาทิตย์ 24 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันอังคาร 26 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันพุธ 29 กุมภาพันธ์, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันศุกร์ 1 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันศุกร์ 1 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 2 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันเสาร์ 2 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพุธ 6 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล**วันศุกร์ 8 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันเสาร์ 9 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันพุธ 13 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันศุกร์ 15 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันศุกร์ 15 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันเสาร์ 16 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันเสาร์ 16 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 19 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอังคาร 19 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพุธ 20 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันศุกร์ 22 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันศุกร์ 22 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
cantonal electionวันศุกร์ 22 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปี 1999 นาระเบิดวันอาทิตย์ 24 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอังคาร 26 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันอังคาร 26 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันอังคาร 26 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันพุธ 27 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพุธ 27 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันพุธ 27 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติวันพุธ 27 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
senatorial electionวันพุธ 27 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล*วันศุกร์ 29 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันศุกร์ 29 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันเสาร์ 30 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷ͧ**วันอาทิตย์ 31 มีนาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันจันทร์ 1 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพฤหัสบดี 4 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันศุกร์ 5 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันศุกร์ 5 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันศุกร์ 5 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันอาทิตย์ 7 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพุธ 10 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันศุกร์ 12 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันศุกร์ 12 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันเสาร์ 13 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอาทิตย์ 14 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ภาษีวัน*วันจันทร์ 15 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 15 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันจันทร์ 15 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันพุธ 17 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพุธ 17 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันศุกร์ 19 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันเสาร์ 20 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ѹҵԢͧǺԹǡ*วันพุธ 24 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันศุกร์ 26 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันศุกร์ 26 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
pariamentary electionวันศุกร์ 26 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอาทิตย์ 28 เมษายน, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันรำลึก*วันพุธ 1 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Winter sales*วันพฤหัสบดี 2 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันศุกร์ 3 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอังคาร 7 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย**วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันศุกร์ 10 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันศุกร์ 17 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติวันจันทร์ 20 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันศุกร์ 24 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)*วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14*วันศุกร์ 31 พฤษภาคม, 2019เหตุการณ์แตกต่าง 
view more

ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันเสาร์ 1 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 6 weeks


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : To honor the late Senate chairman Jaroslav Kubera


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอังคาร 4 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the late Marcelino dos Santos, the national figure of the struggle against colonialism


วันนักข่าวของ -
วันอังคาร 9 กุมภาพันธ์, 2021

เหตุการณ์แตกต่าง : El 9 de febrero de 1971 comenz a circular el semanario Papel Peridico de Santaf de Bogot . La ley 918 de 2004 declar el 4 de agosto como el Da del Periodista y Comunicador Wikipedia


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันพุธ 12 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Flower shops are closed -
วันอาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์, 2021

เหตุการณ์แตกต่าง : To enforce the prohibition of Valentine's day


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Does not apply to Equatorial regions


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ѹʧš駷˹ -
วันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : To remember victims of Hualien earthquake


ประชามติ -
วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


State election -
วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Https://www.parlament.ch/


Parliament recess (beginning) -
วันพุธ 26 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันอาทิตย์ 1 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : En recuerdo de la fecha de salida al pblico del primer peridico de frecuencia diaria, Diario de Nicaragua , fundado el 1 de febrero de 1884 por Rigoberto Cabezas. Fue fijado por decreto nmero 904, aprobado el 28 de febrero de 1964 y publicado en La Gaceta Diario Oficial nmero 51 del 29 de febrero del mismo ao.


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอาทิตย์ 1 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 1 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 1 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : On allowing a third term for the president


͡Ѱ -
วันจันทร์ 2 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 2 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 6 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 8 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : At 2:00 a.m. local times Except in Arizona (USA) Except in Saskatchewan (Canada)


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 9 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 13 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 15 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 15 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 16 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 16 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 20 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 22 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 22 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Cantonal election -
วันอาทิตย์ 22 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปี 1999 นาระเบิด -
วันอังคาร 24 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันพฤหัสบดี 26 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันพฤหัสบดี 26 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันพฤหัสบดี 26 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : On switching to a single constituency


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันศุกร์ 27 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 27 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 27 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันศุกร์ 27 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Senatorial election -
วันศุกร์ 27 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 29 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 am local times


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 29 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันจันทร์ 30 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷ͧ -
วันอังคาร 31 มีนาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : in Nagorno-Karabakh - Artsakh


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันพุธ 1 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันเสาร์ 4 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันอาทิตย์ 5 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 5 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 5 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : On suspending the power of 7 judges of the Constitutional Court


วันนักข่าวของ -
วันอังคาร 7 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Celebrado en homenaje al mdico y periodista Joo Batista Lbero Badar, asesinado en So Paulo el 7 de abril de 1830 durante una marcha de estudiantes que apoyaban los ideales libertarios de la Revolucin francesa.2 El mismo da pero de 1908 fue creada por Gustavo de Lacerda la Asociacin Brasilea de Prensa Wikipedia


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 10 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 12 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 12 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 13 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 14 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ภาษีวัน -
วันพุธ 15 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : On this day, every individual has to pay his/her income tax to the federal government.


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพุธ 15 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันพุธ 15 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันศุกร์ 17 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 17 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 19 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 20 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ѹҵԢͧǺԹǡ -
วันศุกร์ 24 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : 24 ¹ 1970, չԴǴǧáͧ Dongfanghong-1 Ȩչ繻ȷҷԴǴ


วันนักข่าวของ -
วันอาทิตย์ 26 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 26 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Pariamentary election -
วันอาทิตย์ 26 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอังคาร 28 เมษายน, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : ֡ͧçҹѺõͧ͢غѵ˵㹷ӧҹ


วันรำลึก -
วันศุกร์ 1 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : ͧóҡ÷赡ͧ͢ػغѵ˵طԴ㹻 2004


Winter sales -
วันเสาร์ 2 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 3 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันอาทิตย์ 3 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันพฤหัสบดี 7 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอาทิตย์ 10 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Encompasses centuries of war and discord between the Republic and Moscow. From 2011 onwards. in Chechenia


วันนักข่าวของ -
วันอาทิตย์ 10 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : En conmemoracin de la promulgacin de un decreto de 1938, con el que el gobierno de Germn Busch Becerra reivindicaba los derechos de los trabajadores de prensa. Ese da, pero de 1865, era asesinado el periodista Cirilo Barragn Wikipedia


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 10 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 10 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 17 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


͡駷 -
วันอาทิตย์ 17 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันพุธ 20 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 24 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Https://www.parlament.ch/


͡Ѱ -
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันเสาร์ 30 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Instaurado por decreto de 2010 del presidente scar Arias Snchez en recuerdo del atentado terrorista de La Penca de 1984 Wikipedia


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม, 2020

เหตุการณ์แตกต่าง : Since 2010