flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

เหตุการณ์แตกต่าง : ѹӤѭҧʹ

เหตุการณ์แตกต่าง : ԷԹҹԸѹӤѭҧʹҨҡš 2 ͹ҧ˹


ѹ Դ
͡Ѱวันอาทิตย์ 3 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()*วันจันทร์ 4 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันจันทร์ 4 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันพุธ 6 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นวันพฤหัสบดี 7 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)*วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติวันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 24 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันพุธ 27 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันพุธ 27 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 29 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันเสาร์ 30 มิถุนายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)*วันจันทร์ 2 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันพุธ 4 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันจันทร์ 9 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷ͧวันอังคาร 10 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 13 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駼ҡѰวันเสาร์ 14 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันจันทร์ 16 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
มันเดลาวัน*วันพุธ 18 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันพุธ 18 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱ**วันพุธ 25 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 27 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันจันทร์ 30 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติวันจันทร์ 30 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันอังคาร 31 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันอังคาร 31 กรกฎาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพุธ 1 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 3 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ѹ鹤ͧҪͧդ ´ Թ ŵҹ ҹ*วันจันทร์ 6 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอังคาร 7 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ราชการนัดหยุดงาน*วันอังคาร 7 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งรัฐสภาวันพุธ 8 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันของผู้ประสบภัยการทำเหมืองแร่*วันศุกร์ 10 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันอาทิตย์ 12 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 14 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันเสาร์ 18 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
dry night*วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
dry night*วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 24 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
การเลือกตั้งขั้นต้นวันอาทิตย์ 26 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันจันทร์ 27 สิงหาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Winter sales*วันเสาร์ 1 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอาทิตย์ 2 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 2 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 3 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันจันทร์ 3 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันอังคาร 4 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันพุธ 5 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 7 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷ͧวันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)*วันจันทร์ 10 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอังคาร 11 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐวันศุกร์ 14 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันศุกร์ 14 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 14 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 16 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 17 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 18 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 21 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันศุกร์ 21 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駼ҡѰวันเสาร์ 22 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา*วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 24 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 25 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพุธ 26 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 28 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 28 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอาทิตย์ 30 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 30 กันยายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ศูนย์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรีเจนซี่ เวันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นวันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)*วันอังคาร 2 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพฤหัสบดี 4 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันพฤหัสบดี 4 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 5 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 6 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เวลาตามฤดูกาลวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ѹشѡ͹дѺ Ҥวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 8 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันพุธ 10 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันพุธ 10 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 12 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ยอดขายในช่วงฤดูร้อน*วันเสาร์ 13 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล*วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()วันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 16 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันพุธ 17 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันศุกร์ 19 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 19 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 20 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 22 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันอังคาร 23 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 23 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันสหประชาชาติ*วันพุธ 24 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของ*วันพุธ 24 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาลวันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเฉพาะเขตวันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล*วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันพุธ 31 ตุลาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันของแรงงานข้ามชาติ**วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ปรับเวลาตามฤดูกาล*วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เทศกาลเยาวชน*วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ประชามติ*วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันพุธ 7 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
2 นาทีของนิ่งเงียบ*วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันอังคาร 13 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ร้านค้าจะปิดที่ 14วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันอังคาร 20 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ѹء*วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันเสาร์ 24 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งเทศบาลวันเสาร์ 24 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
ʪѹѰ ()*วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันพุธ 28 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันนักข่าวของวันศุกร์ 30 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ѱ (ش)วันศุกร์ 7 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันอาทิตย์ 9 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันศุกร์ 14 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 14 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันจันทร์ 17 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Mohamed Bouazizi วัน**วันพุธ 19 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันพุธ 19 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย*วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
วันบุก*วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันศุกร์ 21 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันเสาร์ 22 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡駷วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
เลือกตั้งประธานาธิบดีวันจันทร์ 24 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Winter sales*วันพุธ 26 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Ͷ͹Ѱ (ش)วันพฤหัสบดี 27 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
Parliament recess (beginning)วันศุกร์ 28 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more
͡Ѱวันจันทร์ 31 ธันวาคม, 2018เหตุการณ์แตกต่าง 
view more

͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 3 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 4 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Both houses


Parliament recess (beginning) -
วันจันทร์ 4 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


⢡ -
วันพุธ 6 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น -
วันพฤหัสบดี 7 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Https://www.parlament.ch


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันศุกร์ 15 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันจันทร์ 25 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In memory of the more than one dozen fishermen who lost their lives in the deadly attacks that occurred between April 27th and May 3rd, 2018 off the coast of Suriname.


วันนักข่าวของ -
วันพฤหัสบดี 27 มิถุนายน, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง :


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันพุธ 27 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 29 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันเสาร์ 30 มิถุนายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 2 months


͡駷 -
วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันจันทร์ 2 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In Porto Novo


Ѱ (ش) -
วันพุธ 4 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันจันทร์ 9 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷ͧ -
วันอังคาร 10 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง : Remembrance of the 1995 fights in Srebrenica


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันพุธ 11 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 13 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駼ҡѰ -
วันเสาร์ 14 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอาทิตย์ 15 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : To pay tributes to the martyrs of recent terrorist attacks in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa.


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันจันทร์ 16 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Due to fatal mine incident in Tkibuli


มันเดลาวัน -
วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to former president Nelson Mandela. Madiba was politically active for 67 years and on Mandela Day people are called upon to spend at least 67 minutes doing something useful within their communities. From 2009 onwards.


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันพุธ 18 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


͡Ѱ -
วันพุธ 25 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : in Khyber-Pakhtunkhwa and Sindh


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 27 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ประชามติ -
วันจันทร์ 30 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันพุธ 31 กรกฎาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันอังคาร 31 กรกฎาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันพุธ 1 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 3 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ѹ鹤ͧҪͧդ ´ Թ ŵҹ ҹ -
วันอังคาร 6 สิงหาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง : As the ruler of Abu Dhabi and president of the UAE for over 30 years (1971-2004), Sheikh Zayed was the main architect of the unification of the seven United Arab Emirates.


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอังคาร 7 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : For the NYSE corps members who drowned at the Mayo-Selbe river, near the Gashaka fall


ราชการนัดหยุดงาน -
วันอังคาร 7 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Lasts 3 days


เลือกตั้งรัฐสภา -
วันพุธ 8 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันของผู้ประสบภัยการทำเหมืองแร่ -
วันศุกร์ 10 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Since 2011


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 12 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 14 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันเสาร์ 18 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the victims of the Genoa bridge collapse


Dry night -
วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : No alcohol served in shops, hotels, restaurants


Dry night -
วันจันทร์ 20 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : No alcohol served in shops, hotels, restaurants


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 24 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


การเลือกตั้งขั้นต้น -
วันจันทร์ 26 สิงหาคม, 2019

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันจันทร์ 27 สิงหาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the victims of a bus crassh


Winter sales -
วันเสาร์ 1 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 2 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 2 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 3 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 3 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


-
วันอังคาร 4 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันพุธ 5 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 7 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷ͧ -
วันอาทิตย์ 9 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 10 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Https://www.parlament.ch


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอังคาร 11 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the late former UN Secretary General, Kofi Annan


เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ -
วันศุกร์ 14 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันศุกร์ 14 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 14 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 16 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 17 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 18 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 21 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันศุกร์ 21 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駼ҡѰ -
วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the 131 victims of the boat capsize on Lake Victoria


การเสด็จเยี่ยมขององค์พระสันตะปาปา -
วันเสาร์ 22 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Lasts 3 days


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันอาทิตย์ 23 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute of the Zambian victims of the Sep. 19 bus accident in Limpopo


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 24 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 25 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพุธ 26 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันพฤหัสบดี 27 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 28 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 28 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 30 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 30 กันยายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ศูนย์ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนรีเจนซี่ เ -
วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น -
วันจันทร์ 1 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 2 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Sessions start at 14:00 Tuesday-Friday


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพฤหัสบดี 4 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันพฤหัสบดี 4 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 5 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันเสาร์ 6 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ѹشѡ͹дѺ Ҥ -
วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันอาทิตย์ 7 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 8 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันพุธ 10 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันพุธ 10 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 12 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ยอดขายในช่วงฤดูร้อน -
วันเสาร์ 13 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last 5 weeks


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : At 24:00 local time


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : to be confirmed


เลือกตั้งเทศบาล -
วันจันทร์ 15 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 16 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันพุธ 17 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันศุกร์ 19 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 19 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันเสาร์ 20 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 22 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันนักข่าวของ -
วันอังคาร 23 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Da de 1815 en el que Jos Artigas pidi al Cabildo de Montevideo que apoyara la publicacin Prospecto Oriental , de Mateo Vidal, calificada por el prcer como herramienta fundamental , oficio en el que tamin reclamaba promover la libertad de prensa en la nacin. El 3 de diciembre de 1990 se promulg la ley 16.154, que oficializ el da de la celebracin Wikipedia


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 23 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันสหประชาชาติ -
วันพุธ 24 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : In tribute to the day when the U.N. Charter came into force in 1945. A torch relay is held in a festive or carnival style, starting from central, southern or northern Taiwan,


วันนักข่าวของ -
วันพุธ 24 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Instaurado en 1943 por un decreto de Fulgencio Batista, en homenaje a la fundacin del Papel Peridico de La Havana , en 1790, por Diego de la Barrera Navarro.6


ประชามติ -
วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : This date is being reserved for a potential popular referendum. Depending on popular demand, there may or may not be a referendum on this day. To view whether and how these dates were used, please go to http://www.admin.ch/ch/f/pore/va/liste.html (French) or http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/liste.html (German)


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเฉพาะเขต -
วันพฤหัสบดี 25 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : At 1:00 a.m. local times


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันพุธ 31 ตุลาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันของแรงงานข้ามชาติ -
วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : To let society show its solicitude for rural migrant workers and enable them to gain self-esteem and self-confidence. in Chongqing (autonomous city in South West China


ปรับเวลาตามฤดูกาล -
วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : At 2:00 local time


เทศกาลเยาวชน -
วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Lasts 5 days - in Toahtu http://www.actionjeunesse.pf/


ประชามติ -
วันอาทิตย์ 4 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : On independence


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันพุธ 7 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


2 นาทีของนิ่งเงียบ -
วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Commemorates the day that World War One ended in 1918, when the armistice was signed in Compigne, Northern France, at 5am. Six hours later, the fighting stopped, and to commemorate this there is a two minute silence at 11:00 am


วันนักข่าวของ -
วันอังคาร 13 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ร้านค้าจะปิดที่ 14 -
วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันอังคาร 20 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ѹء -
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Day of sales and bargains


͡Ѱ -
วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งเทศบาล -
วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


ʪѹѰ () -
วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Both houses


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันพุธ 28 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : After the attack on a mosque in Bir al-Abed, in the northern Sinai peninsula


วันนักข่าวของ -
วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 7 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันศุกร์ 14 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 14 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันจันทร์ 17 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Mohamed Bouazizi วัน -
วันพุธ 19 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : This young man's immolation in Sidi Bouzid started the Tunisian revolution on Dec. 19, 2010


Parliament recess (beginning) -
วันพุธ 19 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


วันไว้ทุกข์หรือไว้อาลัย -
วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Relates to the 1989 US invasion


วันบุก -
วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Commemorates the U.S. invasion in 1989


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันศุกร์ 21 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันเสาร์ 22 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡駷 -
วันอาทิตย์ 23 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


เลือกตั้งประธานาธิบดี -
วันจันทร์ 24 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Winter sales -
วันพุธ 26 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง : Last one month


Ͷ͹Ѱ (ش) -
วันพฤหัสบดี 27 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


Parliament recess (beginning) -
วันศุกร์ 28 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :


͡Ѱ -
วันจันทร์ 31 ธันวาคม, 2018

เหตุการณ์แตกต่าง :