กายอานา, บรูไนดารุสซาลาม, ѹѹشШӪҵԤس! EDIT ʴҶҴ͡ѹɹ
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ѹӤѭҧʹ

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ԷԹҹԸѹӤѭҧʹҨҡš 2 ͹ҧ˹


ѹ Դ
วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
*วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
เถ้าอังคารวันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
แอชเวนซ์เดย์วันอาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
͹ѹ*วันจันทร์ 15 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันประธานาธิบดี**วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤաùѴشҹวันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤաùѴشҹวันเสาร์ 20 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ԴһЪҪ*วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
American Citizenship Dayวันพุธ 2 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันศุกร์ 4 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันอังคาร 8 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันเสาร์ 19 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันเสาร์ 19 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤèлԴวันศุกร์ 25 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันเสาร์ 26 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันอาทิตย์ 27 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ѹظѡԷวันจันทร์ 28 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)วันจันทร์ 28 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันจันทร์ 28 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ѹشҤ (fr 13:00)*วันอังคาร 29 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันอังคาร 29 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ѹشҤ (ҡ 13:00)วันอังคาร 29 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00)วันอังคาร 29 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันอังคาร 29 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ݿวันพุธ 30 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันพุธ 30 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
วันศุกร์ดีวันพุธ 30 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more
ҤԴวันพฤหัสบดี 31 มีนาคม, 2016แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ 
view more

-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


-
วันจันทร์ 12 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : During the 18th century, French farmers allowed slaves to act as if they were free. Costumes, soca and calypso music, election of Carnival's King and Queen.


-
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


เถ้าอังคาร -
วันอังคาร 13 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


แอชเวนซ์เดย์ -
วันพุธ 14 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


͹ѹ -
วันพฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : The day before New Years Day is known as Bituun, meaning to close down. At the eve of the old year there is a celebration called Bituuleg. There is a big amount of covered food, where the meat is covered by for instance a layer of dough. Also the Ul Boov is created: a pile of ceremonial bread (boov) in an odd number of layers. Later traditional games can be played, and oral histories are told. It is said that at Bituun Baldanlham, a local god, is riding her mule during this time. She would be coming by three times so every family puts three pieces of ice on the top of the door of the ger, or on the balcony for people living in an apartment, for the mule to drink.


วันประธานาธิบดี -
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : Banks, post office and governement close, but businesses, more and more, remain open, as well as universities. These banks remain open: Chase Bank, TD Bank, Wells Fargo


ҤաùѴشҹ -
วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤաùѴشҹ -
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ԴһЪҪ -
วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ҧ unicameral Ŵտ


American Citizenship Day -
วันศุกร์ 2 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันอาทิตย์ 4 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


-
วันพฤหัสบดี 8 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


-
วันจันทร์ 19 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันจันทร์ 19 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤèлԴ -
วันอาทิตย์ 25 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันจันทร์ 26 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันอังคาร 27 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ѹظѡԷ -
วันพุธ 28 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00) -
วันพุธ 28 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันพุธ 28 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ѹشҤ (fr 13:00) -
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ : ͡Ҫäش;«ٷç͵ʹԷ (Supper ) ҪԾЫѡҢͧҢͧǡǡ ѹʡ͹ѹʺѹشҪҧ繷ҧ ͧҡѹ͹ѹء ա÷ӧҹШѹͧǡŧиҤèлԴ㹪ǧ


-
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ѹشҤ (ҡ 13:00) -
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


วันหยุดธนาคาร (ตั้งแต่ 13:00) -
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันพฤหัสบดี 29 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ݿ -
วันศุกร์ 30 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันศุกร์ 30 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


วันศุกร์ดี -
วันศุกร์ 30 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :


ҤԴ -
วันเสาร์ 31 มีนาคม, 2018

แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศ :