flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
Facebook Facebook
ѹشШӻЧҹͧš

อัมมานตลาดหลักทรัพย์ - ѹشѡѵġͧš դ.. 1970-2070

ԷԹٻẺͧѹشѡѵġͧš (ѹ踹ҤûԴӡ) դ.. 1970 ֧ 2070 for อัมมานตลาดหลักทรัพย์Please scroll down to "Jordan"
Trading hours (local time): 9:30 - 12:00
ѻ: ѹѹҷԵ
ѹ Դ
뵿วันจันทร์ 1 พฤษภาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
วันพฤหัสบดี 25 พฤษภาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
شͧ͹͹ (Ҩ¹ѹش)วันศุกร์ 16 มิถุนายน, 2017สถาบันการเงิน 
view more
شͧ͹͹ (Ҩ¹ѹش)วันเสาร์ 17 มิถุนายน, 2017สถาบันการเงิน 
view more
ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش)วันจันทร์ 21 สิงหาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش)วันอังคาร 22 สิงหาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش)วันพุธ 23 สิงหาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
մѮ - öʹͧ (Ҩ¹ѹش)วันพุธ 23 สิงหาคม, 2017สถาบันการเงิน 
view more
Ҩ (Ҩ¹ѹش)วันอังคาร 12 กันยายน, 2017สถาบันการเงิน 
view more
วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัดวันอังคาร 21 พฤศจิกายน, 2017สถาบันการเงิน 
view more

뵿 -
วันอังคาร 1 พฤษภาคม, 2018

สถาบันการเงิน :


-
วันเสาร์ 25 พฤษภาคม, 2019

สถาบันการเงิน :


شͧ͹͹ (Ҩ¹ѹش) -
วันเสาร์ 16 มิถุนายน, 2018

สถาบันการเงิน :


شͧ͹͹ (Ҩ¹ѹش) -
วันอาทิตย์ 17 มิถุนายน, 2018

สถาบันการเงิน :


ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش) -
วันอังคาร 21 สิงหาคม, 2018

สถาบันการเงิน :


ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش) -
วันพุธ 22 สิงหาคม, 2018

สถาบันการเงิน :


ҹ§ͧ (Ҩ¹ѹش) -
วันพฤหัสบดี 23 สิงหาคม, 2018

สถาบันการเงิน :


մѮ - öʹͧ (Ҩ¹ѹش) -
วันพฤหัสบดี 23 สิงหาคม, 2018

สถาบันการเงิน :


Ҩ (Ҩ¹ѹش) -
วันพุธ 12 กันยายน, 2018

สถาบันการเงิน :


วันคล้ายวันประสูติศาสนฑูต - นบีมูฮัมมัด -
วันพุธ 21 พฤศจิกายน, 2018

สถาบันการเงิน :