ͺȹš! 䫵ͧ www.school-holidays.net ʴѹشѡ͹Ҥͧš
flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag flag
EDIT: ٧ҹҧҪվͧس - edit@edit.fr
FIFTEEN SHADES OF GUITAR Facebook Youtube
ѹشШӻЧҹͧš

ѹѡحૹʵ

หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก : Christian remembrance of St Stephen, the first Christian martyr.
แอฟริกา
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent
อเมริกาเหนือ
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent
อเมริกาใต้
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent
เอเชีย
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent
ยุโรป
ѹ
สวิตเซอร์แลนด์ (กลารุส) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ชวีซ) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ซัสแคตเชวัน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ซุก) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ซูริก) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ทรูเกา) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ทีซีโน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (นิดวัลเดิน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (บลาเซิล-แลนด์) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (บาเซิล) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ฟรีบูร์ก) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ลูเซิร์น) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (วาเล) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (ออบวัลเดิน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (อัพเพนเซลล์อินเนอร์-โรเดิน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (อัพเพนเซลล์เอาเซอร์-โรเดิน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (อาร์เกา) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (อูรี) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (เกราบึนเดิน) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (เบิร์น) 26 ธันวาคม, 2021
สวิตเซอร์แลนด์ (โซโลทูร์น) 26 ธันวาคม, 2021
าลเลินสวิตเซอร์แลนด์ (ซังท์ก) 26 ธันวาคม, 2021
แปซิฟิกใต้
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent
อเมริกากลาง
ѹ
This holiday is not celebrated on this continent